76.2 F
Westminster
Friday, 14 June, 2024

PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ

0
Phật Giáo chỉ ra con đường đưa đến hoàn thiện, an lạc và giải thoát cho tất cả, đặc biệt là cho giới trẻ bởi vì tuổi trẻ cần định hình nhân cách, xác...

XUÂN TRONG Ý THIỀN, THIỀN TRONG THI CA VÀ HỘI HỌA

0
Thích Nữ Chơn Như Xuân về! Hồn nhiên trong veo, giản dị mà kiêu sa đến lạ. Xuân thả cơn gió non mang mầm biếc cho cỏ cây hoa lá tỏa hương sắc. Xuân tặng...

THIỀN VÀ THƠ BÀI-CÚ

0
T. Suzuki Đào Nguyên Minh dịch Tôi xin giới hạn Zen (禪 - Thiền) và sự ảnh hưởng của nó, hay đúng hơn, là sự liên quan của nó đối với văn hóa Nhật, để...

HOA SEN TRONG BÙN THÍCH CHÁNH LẠC

0
HOA SEN TRONG BÙN THÍCH CHÁNH LẠC Không kể 3 vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, chỉ nói đến 6 năm khổ hạnh rừng già, 45 năm thuyết pháp hóa độ khắp đó đây trong...

ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI

0
ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI THÍCH CHÁNH LẠC Nguyên văn: “Đại đỗ bao dung, liễu khước nhân gian đa thiểu sự Mãn khang hoan hỷ, tiếu khai thiên địa cổ kim sầu.” Dịch nghĩa: “Lòng rộng bao la, quét sạch trần...

LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG

0
LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG Thích Chánh Lạc Phật Pháp Tăng là nhận thức căn bản của người học Phật, cũng là sự thuyết minh tận cùng, trọn vẹn về Phật Pháp, tất cả thanh tịnh...

MỘT PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH

0
MỘT PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH Thích Chánh Lạc Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại THẾ NÀO LÀ MỘT PHẬT TỬ...

NGUYÊN LÝ VỀ VẤN ĐỀ NIỆM PHẬT VÃNG SANH THÁI HƯ ĐẠI SƯ

0
NGUYÊN LÝ VỀ VẤN ĐỀ NIỆM PHẬT VÃNG SANH THÁI HƯ ĐẠI SƯ THÍCH CHÁNH LẠC dịch Trong Phật Pháp khi thuyết minh về các pháp (sắc pháp và tâm pháp) do nhân duyên sanh có...

NHÂN THỪA PHẬT GIÁO THÍCH CHÁNH LẠC

0
NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Thích Chánh Lạc Sau khi đã hoàn toàn thắng phục cả nội lẫn ngoại ma, Sĩ Đạt Ta nghiễm nhiên trở thành Chánh Giác, là vị Đạo Sư Vô Thượng của cõi...

PHÁP BẢO – THÍCH CHÁNH LẠC

0
PHÁP BẢO Thích Chánh Lạc Người học Phật đối với Pháp nói chung và Phật Pháp nói riêng cần phải có một sự nhận thức chính xác, rõ ràng. Ngày xưa, chữ Pháp theo Trung Ấn Độ...

QUÁN VỀ Ô NHIỄM VÀ NGƯỜI Ô NHIỄM

0
QUÁN VỀ Ô NHIỄM VÀ NGƯỜI Ô NHIỄM Tạo luận: LONG THỌ (Nagarjuna) Thích luận: THANH MỤC (Pingalanettra) Hán dịch: CƯU MA LA THẬP (Kumarajèva) Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH  (10 bài kệ) HỎI: Trong khế kinh dạy, tham dục,...

PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN Tác Giả: B.K. Matilal...

0
PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN Tác Giả: B.K. Matilal - Dịch Giả: Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới 2000            Cho đến nay,...

GIỚI THIỆU SÁCH PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ_Ấn Pháp

0
GIỚI THIỆU SÁCH PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ        Con người được cho là sinh vật bậc cao nhất vì ở con người có những đặt tính ưu việt hơn...

HOA SEN TRONG BÙN | HT THÍCH CHÁNH LẠC

0
HOA SEN TRONG BÙN HT THÍCH CHÁNH LẠC Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Không kể 3 vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, chỉ nói đến 6 năm khổ hạnh rừng già, 45...

𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐘 𝐓𝐔̛ Đại Lão HT Thích Chánh Lạc | Chủ Tịch...

0
𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐘 𝐓𝐔̛ Đại Lão HT Thích Chánh Lạc | Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Mọi sự mọi vật trên thế gian này từ hữu hình tới vô hình tất...
- Advertisement -

Xem Nhiều

HOT NEWS

Verified by MonsterInsights