66.1 F
Westminster
Thứ Ba, 6 Tháng Sáu, 2023
Trang chủ Tin Tức Phật Giáo Hải Ngoại

Tin Tức Phật Giáo Hải Ngoại

𝐓𝐇𝐔̛ 𝐌𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐓𝐇𝐔 2022 | Tăng Đoàn GHPGVNTN...

0
𝐓𝐇𝐔̛ 𝐌𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐓𝐇𝐔 2022 𝗣𝗛𝗔́𝗣 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗔̂𝗠 𝐓𝐡𝐚̆́𝐩 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚́𝐜 – 𝐓𝐨𝐚̉ 𝐍𝐠𝐚́𝐭 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̀ 𝐁𝐢       Nương theo Hạnh Nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế...

THÔNG BẠCH KHÓA TU MÙA THU 2022 | Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại:  (626) 800-9081 (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số: 0043/HĐĐH/TB/PCT   THÔNG BẠCH KHÓA TU MÙA THU Nam...

CUỘC THI VIẾT VĂN ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG | Chùa...

0
  CUỘC THI VIẾT VĂN ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG Chùa Hương Sen - Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức Chùa Hương Sen sẽ tổ chức một cuộc thi viết văn...

0
☸️ HOÀ THƯỢNG THÍCH NHƯ MINH VIÊN TỊCH ☸️ Hoà Thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch tại Phương trượng Chùa Việt Nam - Los Angeles - California - Hoa Kỳ lúc 0:20 sáng...

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ – MÙA PHẬT ĐẢN PL 2566 ~ DL 2022 –...

0
Thưa bạn đọc, Cách đây 2646 năm, vì lòng từ bi,  Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh để cứu độ muôn loài. Sự thị hiện...

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566 – DL 2022

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com                                                          Số: 0041/VPTT/HĐĐH/TT/CT THÔNG BẠCH PHẬT...

THÔNG BẠCH TẾT NHÂM DẦN

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số: 38/VPTT/HĐĐH/TB/CT THÔNG BẠCH...

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI PHÂN ƯU CỐ TRƯỞNG LÃO HT TỊNH ĐỨC

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại:  (626) 800-9081 (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com PHÂN ƯU Kính gởi: Trưởng lão...
- Advertisement -

Xem Nhiều

HOT NEWS

1
Hỗ Trợ Chat Facebook?