73 F
Westminster
Friday, 14 June, 2024

PHÂN ƯU Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com PHÂN ƯU Kính gửi: – Đức Thượng Thủ...

Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng...

0
Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Trong Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học năm 2018 tại San Jose,...

Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Tổ Chức An Cư tại Chùa Điều Ngự PL.2562 năm 2018

0
Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Tổ Chức An Cư tại Chùa Điều Ngự PL.2562 năm 2018 Ngày 18 tháng 6 năm 2018, hơn 200 chư Tôn Đức Ni từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đã về...
Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành

Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Thích Viên Thành

0
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ Hòa Thượng Thích Viên Thành, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Hòa thượng Thích Viên Thành, thế danh...

BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ kính gửi thư Thành Kính Tưởng Nguyện Giác Linh Hòa...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT BI – TRÍ – DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG VP/BHD : 1838...
Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành

Tăng Đoàn Hải Ngoại cung kính Cáo Bạch Hòa Thượng Thích Viên Thành đã...

0
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683 (626) 800 – 9081; (714) 890 9513 Phật lịch 2561, ngày 21 tháng 3 năm 2018 NAM...

Hội đồng Thập sư Tăng của Đại giới đàn Vạn Hạnh tại Chùa Điều...

0
ĐẠI GIỚI ĐÀN VẠN HẠNH CHÙA ĐIỀU NGỰ – 2017 HỘI ĐỒNG THẬP SƯ TĂNG HÒA THƯỢNG ĐƯỜNG ĐẦU: Hòa Thượng thượng CHÁNH hạ  LẠC YẾT MA A XÀ LÊ: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ THÀNH GIÁO THỌ A XÀ LÊ: Hòa Thượng thượng TÂM hạ VÂN TUYÊN LUẬT SƯ: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ LÝ –...

Ban Chức Sự Trường Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Chùa Điều Ngự 14472 Westminster, California. —o0o—  BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ PL.2561-DL. 2017  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Y theo lời Phật dạy,...

Đạo từ Phật Đản PL.2559 của Hòa Thượng Thượng Thủ GHPGVNTTG

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER TU VIỆN VIÊN QUANG Vien Quang Monastery 1038-1044 GALWAY  LANE, CLOVER, SC 29710 – USA. Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢN 2639 Phật-lịch 2559 – Ất-Mùi –...
Trưởng lão HT Thích Tâm Châu (thứ 3 từ phải)

Thông Bạch của Trưởng Lão HT. Thích Tâm Châu về Đạo Luật S-219: Hành...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER TỔ ĐÌNH TỪ QUANG TU QUANG BUDDHIST ORDER/ ORDER BODDHIQUE TU QUANG 2176 Rue Ontario Est, Montreal, QC. H2K-1V6, Canada Tel: (514) 525-8122. Todinhtuquang@gmail.com THÔNG BẠCH Văn thư số...
- Advertisement -

Xem Nhiều

HOT NEWS

Verified by MonsterInsights