76.2 F
Westminster
Friday, 14 June, 2024

ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM...

0
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch: Chư Tôn đức giáo phẩm Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni Kính thưa: Chư vị thiện nam tín nữ cư sĩ huynh trưởng...

Lược Sử Các Giới Đàn Tại Bình Định Từ Đầu Thế Kỷ 20 Đến...

0
Giới-Định-Tuệ (sīla-samādhi-paññā) là nội dung tu học và hành trì của người xuất gia vì đây là đây là con đường độc nhất đưa đến giải thoát, Niết-bàn. Giới kinh dạy rằng: “Tỳ ni...

VU LAN NHỚ MẸ

0
Những chùm lá trên cây đã ngả sang màu vàng, từng chòm mây trên bầu trời lãng đãng trôi, những khóm hoa Hồng trước sân đang nở rộ, tháng Bảy đang đến. Lại một...

PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ

0
Phật Giáo chỉ ra con đường đưa đến hoàn thiện, an lạc và giải thoát cho tất cả, đặc biệt là cho giới trẻ bởi vì tuổi trẻ cần định hình nhân cách, xác...

HOA SEN TRONG BÙN THÍCH CHÁNH LẠC

0
HOA SEN TRONG BÙN THÍCH CHÁNH LẠC Không kể 3 vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, chỉ nói đến 6 năm khổ hạnh rừng già, 45 năm thuyết pháp hóa độ khắp đó đây trong...

ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI

0
ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI THÍCH CHÁNH LẠC Nguyên văn: “Đại đỗ bao dung, liễu khước nhân gian đa thiểu sự Mãn khang hoan hỷ, tiếu khai thiên địa cổ kim sầu.” Dịch nghĩa: “Lòng rộng bao la, quét sạch trần...

LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG

0
LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG Thích Chánh Lạc Phật Pháp Tăng là nhận thức căn bản của người học Phật, cũng là sự thuyết minh tận cùng, trọn vẹn về Phật Pháp, tất cả thanh tịnh...

NGUYÊN LÝ VỀ VẤN ĐỀ NIỆM PHẬT VÃNG SANH THÁI HƯ ĐẠI SƯ

0
NGUYÊN LÝ VỀ VẤN ĐỀ NIỆM PHẬT VÃNG SANH THÁI HƯ ĐẠI SƯ THÍCH CHÁNH LẠC dịch Trong Phật Pháp khi thuyết minh về các pháp (sắc pháp và tâm pháp) do nhân duyên sanh có...

NHÂN THỪA PHẬT GIÁO THÍCH CHÁNH LẠC

0
NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Thích Chánh Lạc Sau khi đã hoàn toàn thắng phục cả nội lẫn ngoại ma, Sĩ Đạt Ta nghiễm nhiên trở thành Chánh Giác, là vị Đạo Sư Vô Thượng của cõi...

PHÁP BẢO – THÍCH CHÁNH LẠC

0
PHÁP BẢO Thích Chánh Lạc Người học Phật đối với Pháp nói chung và Phật Pháp nói riêng cần phải có một sự nhận thức chính xác, rõ ràng. Ngày xưa, chữ Pháp theo Trung Ấn Độ...

VẤN ĐỀ TỤNG KINH A DI ĐÀ HAY PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÍCH CHÁNH...

0
VẤN ĐỀ TỤNG KINH A DI ĐÀ HAY PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÍCH CHÁNH LẠC Kinh A Di Đà là một trong 5 bộ kinh trọng yếu của Tịnh Độ Tông. Kinh A Di Đà mà...

QUÁN VỀ Ô NHIỄM VÀ NGƯỜI Ô NHIỄM

0
QUÁN VỀ Ô NHIỄM VÀ NGƯỜI Ô NHIỄM Tạo luận: LONG THỌ (Nagarjuna) Thích luận: THANH MỤC (Pingalanettra) Hán dịch: CƯU MA LA THẬP (Kumarajèva) Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH  (10 bài kệ) HỎI: Trong khế kinh dạy, tham dục,...

GIỚI THIỆU SÁCH PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ_Ấn Pháp

0
GIỚI THIỆU SÁCH PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ        Con người được cho là sinh vật bậc cao nhất vì ở con người có những đặt tính ưu việt hơn...

Sống Như Chánh Pháp – Sống Với Lòng Từ Bi Cố Đại Lão...

0
Sống Như Chánh Pháp - Sống Với Lòng Từ Bi Cố Đại Lão HT Thích Hộ Giác   Ngài ĐLHT Thích Hộ Giác thuyết giảng trong đêm tu học thọ đầu đà ngày 7 tháng 2 năm...

HOA SEN TRONG BÙN | HT THÍCH CHÁNH LẠC

0
HOA SEN TRONG BÙN HT THÍCH CHÁNH LẠC Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Không kể 3 vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, chỉ nói đến 6 năm khổ hạnh rừng già, 45...
- Advertisement -

Xem Nhiều

HOT NEWS

Verified by MonsterInsights