ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI

0
215

ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI
THÍCH CHÁNH LẠC

Nguyên văn:
“Đại đỗ bao dung, liễu khước nhân gian đa thiểu sự
Mãn khang hoan hỷ, tiếu khai thiên địa cổ kim sầu.”
Dịch nghĩa:
“Lòng rộng bao la, quét sạch trần gian vô hạn hận
Mặt đầy hoan hỷ, cười tiêu thiên hạ cổ kim sầu.”

>> Dưới đây là chi tiết bài viết về : Đức Phật Tương Lai – Thích Chánh Lạc. Kính mời Quý độc giả cùng tham khảo.