Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
2929

Đạo Từ Của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Trong Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học năm 2018 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (bên phải)
Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (bên phải)

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát,

Kính bạch chư Tôn đức Trưởng Lão Hòa thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức tăng ni và quý Cư sĩ Phật tử, Huynh trưởng GĐPT trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại,

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng ni có mặt trong Đại Hội và Pháp hội hôm nay.

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2018, chúng tôi với tư cách Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng hoan hỷ về tham dự Đại Hội Thường Niên và khóa Tu Học năm 2018 do Tăng Đoàn tổ chức. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và trước sự hiện diện đông đảo của chư Tôn đức tăng ni cùng chư vị Cư sĩ Phật tử, trước hết chúng tôi xin chân thành chào đón chư Tôn đức, xin thành tâm tán thán công đức của toàn thể quý vị đã về đây tham dự Đại Hội và khóa tu.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Đạo hữu,

Quý Tôn đức Tăng Ni cùng quý vị Cư sĩ Phật tử dù phải hành đạo trong hoàn cảnh khó khăn ở Hải Ngoại, hay bận rộn với cuộc sống hằng ngày, vẫn dành thời giờ quý báu, cùng về đây để tham dự hội nghị và khóa tu, đóng góp Đạo lực và trí tuệ của mình cho việc phát triển Tăng Đoàn. Đây là việc làm thật vô cùng đáng kính đáng quý. Chúng tôi cũng vô cùng hoan hỷ nhận thấy, có rất nhiều Tôn đức tăng ni, không phân biệt truyền thống tu tập, hay tổ chức giáo hội phục vụ, đã nhận lời thỉnh mời của Tăng Đoàn, cùng về đây chứng minh, yểm trợ, trong tinh thần hòa kính, tùy hỷ công đức của những người con Phật với nhau.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,

Trong Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại có ghi rõ: Tăng Đoàn không chủ trương thống lãnh và đồng hóa, chỉ chủ trương hòa hợp và phục vụ trên nền tảng của lục hòa kính và sự sự vô ngại.

Sự sự vô ngại là pháp giới cao nhất của Hoa Nghiêm, chỉ ra các pháp duyên khởi tánh không, tánh không duyên khởi, nên tương dung tương nhiếp, một là tất cả, tất cả là một. Vì tất cả các pháp trùng trùng duyên khởi, nên giữa con người với con người, giữa con người và thiên nhiên, giữa Phật giáo và dân tộc v.v… đều có liên quan và ảnh hưởng mật thiết với nhau. Chúng ta đem lại an lạc cho người, trân trọng, đối xử tốt với thiên nhiên, bảo vệ công bình xã hội, tự do dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ v.v…. cũng chính là đối xử tốt và đem lại an lạc mình. Cũng vậy, chúng sinh còn khổ, Bồ-tát cũng không thể nào yên. Đây là triết lý hành động của bậc Bồ-tát trong tinh thần sự sự vô ngại, thương người như thể thương thân, hay chúng sinh bệnh nên tôi bệnh của Cư sĩ Duy-ma-cật.

Cho nên, là một thành viên của Tăng Đoàn, chúng ta hãy thường xuyên tư duy, chiêm nghiệm chủ trương hòa kính và sự sự vô ngại này, để có thể ứng dụng vào việc tự tu và hành đạo, phát nguyện Bồ-tát, khởi tâm đồng thể đại bi, dấn thân vào đời làm lợi ích chúng sinh.

Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,

Hôm nay nhân ngày đại hội thường niên của và Khóa tu học mùa thu do Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất tổ chức, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Tôn đức Tăng ni cùng quý vị Cư sĩ Phật tử cùng phát tâm thực hành các điểm sau đây:

1. Trong tinh thần sự sự vô ngại, tương dung tương nhiếp, những người con Phật, chúng ta hãy buông bỏ những thành kiến cá nhân vì dị biệt ở danh xưng, đoàn thể nếu có, để có thể sống hòa hợp với nhau trong cùng một lý tưởng Bồ-tát đạo, đó là phục vụ chúng sinh, cúng dường chư Phật. Chúng ta có thể bất đồng trên mặt tổ chức giáo hội vì truyền thống hay lịch sử, nhưng chúng ta không bất hòa trong việc tu tập và hành đạo. Việc tùy hỷ công đức, hỗ trợ Phật sự của những người con Phật với nhau dù khác đoàn thể tổ chức, là nền tảng xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh hành đạo khó khăn tại Hải Ngoại và đứng trước Pháp nạn, quốc nạn trong và ngoài nước.

2. Trong tinh thần sự sự vô ngại, một là tất cả, mỗi cá nhân tu sĩ hay cư sĩ hãy luôn ý thức mình là một phần của Tăng đoàn. Cho nên, bản thân phải trang nghiêm giới hạnh, tinh tấn tu tập và hành đạo, xây dựng Đạo lực tự thân cũng chính là xây dựng nội lực của Tăng Đoàn.

3. Trong tình thần sự sự vô ngại, tất cả là một, sự đóng góp cho Tăng Đoàn, cho Phật giáo nói chung, cũng chính là góp phần xây dựng và phát triển Đạo nghiệp tự thân của mỗi người con Phật. Cho nên, chúng ta cần phải phát tâm dũng mãnh hơn nữa để phục vụ chánh pháp, phục vụ chúng sinh.

Ngài Địa Tạng Bồ-tát phát nguyện: Địa ngục chưa hết, thề chưa thành Phật, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ-đề.
Tôn giả A-nan phát nguyện: Còn một chúng sinh chưa thành Phật, quyết không an hưởng cảnh Niết-bàn.
Vậy, là một người con Phật chân chính, một thành viên của Tăng Đoàn, chúng ta cũng phải phát nguyện bao giờ Phật giáo còn Pháp nạn, đất nước còn quốc nạn, thì chúng ta vẫn còn dấn thân phụng sự đạo Pháp và dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Cuối cùng, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ hội nghị thường niên và khóa tu của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn, đánh dấu một chặng đường phát triển của Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại và mở ra một chương mới trong việc hành đạo của Tăng Đoàn trong hoàn cảnh mới của xã hội và tình hình mới của đất nước hiện nay.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát tác đại chứng minh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây