BÀI VIẾT MỚI

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2567 – DL 2023 | HT Thích Viên Lý

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA  14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số:046/VPTT/HĐĐH/TB/CT Nam Mô Bổn Sư Thích Ca...

PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN Tác Giả: B.K. Matilal...

0
PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN Tác Giả: B.K. Matilal - Dịch Giả: Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới 2000            Cho đến nay,...

GIỚI THIỆU SÁCH PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ_Ấn Pháp

0
GIỚI THIỆU SÁCH PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ        Con người được cho là sinh vật bậc cao nhất vì ở con người có những đặt tính ưu việt hơn...

Sống Như Chánh Pháp – Sống Với Lòng Từ Bi Cố Đại Lão...

0
Sống Như Chánh Pháp - Sống Với Lòng Từ Bi Cố Đại Lão HT Thích Hộ Giác   Ngài ĐLHT Thích Hộ Giác thuyết giảng trong đêm tu học thọ đầu đà ngày 7 tháng 2 năm...

HOA SEN TRONG BÙN | HT THÍCH CHÁNH LẠC

0
HOA SEN TRONG BÙN HT THÍCH CHÁNH LẠC Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Không kể 3 vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, chỉ nói đến 6 năm khổ hạnh rừng già, 45...

☸️ THÔNG TƯ VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG PL2567 ☸️ KHÓA AN CƯ...

0
☸️ THÔNG TƯ VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG PL2567 ☸️ KHÓA AN CƯ NGẮN HẠN VÀ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒐̛̉𝒊: Chư Tôn Đức Giáo phẩm, Đại Lão Hòa...

THÔNG BẠCH XUÂN QUÝ MÃO 2023 HT Thích Viên Lý – Chủ Tịch HĐĐH...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số 044/VPTT/HĐĐH/TB/CT THÔNG BẠCH...

THƯ CHÚC XUÂN NĂM QUÝ MÃO 2023 – HT Thích Viên Định, Viện Trưởng...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn Phật lịch 2566 Số: 01/HĐĐH/TB/VT THƯ CHÚC XUÂN NĂM QUÝ...

TĂNG ĐIỆP XUÂN QUÝ MÃO – Đại Lão HT Thích Chánh Lạc – Chủ...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com                                                                                            Số: 005//HĐGP/TĐ/CT ...

THÔNG BẠCH KHOÁ TU HỌC MÙA ĐÔNG 2022

0
THÔNG BẠCH KHOÁ TU HỌC MÙA ĐÔNG 2022 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng, Ni Kính thưa chư Thiện tín Nam, Nữ Phật tử, Theo thông lệ...