TĂNG ĐIỆP XUÂN QUÝ MÃO – Đại Lão HT Thích Chánh Lạc – Chủ Tịch HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Trước thềm năm mới Quý Mão, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, tôi nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thân an tâm lạc, thế giới hoà bình, đất nước và dân tộc Việt Nam sớm được tự do, nhân quyền và dân chủ.

0
575

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

                                                                                           Số: 005//HĐGP/TĐ/CT

TĂNG ĐIỆP XUÂN QUÝ MÃO

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni

Kính thưa quý Thiện nam Tín nữ Phật tử,

Năm Nhâm Dần, một năm có nhiều khó khăn, khủng hoảng vì chiến tranh, bệnh dịch, tranh chấp ý hệ, thiếu tự do, dân chủ, nhân quyền v.v… đã kết thúc nhưng  những hệ luỵ khổ đau thì vẫn còn đang tiếp diễn, do vậy bước vào năm mới Quý Mão, xin mỗi chúng ta hãy tinh tấn hành trì Phật pháp để nhờ vào sự hành trì Phật pháp này mà mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều là Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp nhờ thế chúng ta sẽ chuyển hoá những phiền não, khổ đau cho thế giới nhân loại và bảo vệ hữu hiệu môi trường sống của tất cả muôn loài chúng sanh.

Trong năm Nhâm Dần, dù đã phải đối diện với nhiều chướng duyên, nghịch cảnh, nhưng trên căn bản của đại bi tâm, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại  đã nỗ lực thực hiện những gì cần thực hiện trong khả năng có thể, đó là những thành quả rất đáng khích lệ, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ tự mãn, chủ quan mà cần phải không ngừng quyết tâm chu toàn mọi trọng trách, nhất là sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng cao cả. Năm mới, mỗi một thành viên của Tăng Đoàn phải đi đầu trong mọi Phật sự để không chỉ nêu cao tấm gương “lợi sanh vi sự nghiệp” mà còn mang lại sự phúc lợi đích thực lâu dài cho tha nhân đúng với tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.

            Năm mới là dịp để đổi mới, đổi mới chính mình và đổi mới hoàn cảnh ngoại tại; nhưng muốn đổi mới thì trước hết phải quán chiếu để thấy rõ những  gì được cho là đã cũ, biết một cách chân xác việc gì đúng việc gì sai, đâu là ưu, đâu là khuyết, Phật sự nào đã hoàn thành, Phật sự nào chưa hoàn tất để từ đó trên nền tảng của giáo pháp Lục Hoà, cùng nhau đưa ra những giải pháp cụ thể, khả thi và hợp lực dấn thân để chu toàn mọi trọng nhiệm.

            Trước thềm năm mới Quý Mão, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, tôi nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thân an tâm lạc, thế giới hoà bình, đất nước và dân tộc Việt Nam sớm được tự do, nhân quyền và dân chủ.

            Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

                                Phật lịch 2566 – Hoa Kỳ ngày 21 tháng 01 năm 2023

                                                Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

                                                      Sa Môn Thích Chánh Lạc

Tăng Điệp Xuân 2023

 

#HĐGP_TăngĐoànGHPGVNTN_Hải_Ngoại

#DLHTThichChanhLac

 #HTThichVienLy

#Phapam 

#ibctv

#ChuaDieuPhap

#ChuaDieuNgu

#Tăng_Đoàn_Hải_Ngoại