0
☸️ HOÀ THƯỢNG THÍCH NHƯ MINH VIÊN TỊCH ☸️ Hoà Thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch tại Phương trượng Chùa Việt Nam - Los Angeles - California - Hoa Kỳ lúc 0:20 sáng...

THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM NHÂM DẦN 2022 – HT Thích Viên...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn      Phật lịch 2566                                                                        Số: 07/HĐĐH/TB/VT     THÔNG BẠCH ĐẠI...

0

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ – MÙA PHẬT ĐẢN PL 2566 ~ DL 2022 –...

0
Thưa bạn đọc, Cách đây 2646 năm, vì lòng từ bi,  Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh để cứu độ muôn loài. Sự thị hiện...

THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566 – TĂNG ĐOÀN GHPGVN THỐNG...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH  Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn      Phật lịch 2566                                                            Số: 04/HĐĐH/TB/VT THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ...

TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN Phật lịch 2566 – DL 2022

0
 TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số:004/HĐGP/TĐ/CT TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN...

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566 – DL 2022

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com                                                          Số: 0041/VPTT/HĐĐH/TT/CT THÔNG BẠCH PHẬT...

THIỀN CHÁNH NIỆM Tác giả – HT Thích Viên Lý

0
  THIỀN CHÁNH NIỆM Tác giả - HT Thích Viên Lý “… Thiền chánh niệm không phải là để cho suy nghĩ của bạn mông lung cũng không phải là cố gắng làm cho tâm trí của...

The Handbook of Building The Best Nonprofit Organization or The Best Temple in...

0
The Handbook of Building The Best Nonprofit Organization or The Best Temple in America Author THICH VIEN LY “… These vices are devastative to the victims, hence requiring a practical response to improve the quality of life...

A PRACTICAL GUIDE TO MINDFULNESS MEDITATION – Author THICH VIEN LY

0
A PRACTICAL GUIDE TO MINDFULNESS MEDITATION Author THICH VIEN LY “… Your life is very short but full of suffering. Practice mindfulness meditation to reduce stress and end suffering. You don’t waste time and don’t waste...