Thông Bạch Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020

0
2678

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

       14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081 (714) 890-9513;
Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 0024/TB/HĐĐH/CT

Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Thích Viên Lý

 THÔNG BẠCH

Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa chư Thiện tín Phật tử,

Hằng năm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều tổ chức các Phật sự quan trọng chung như Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, Hội Nghị Thường Niên, Khóa Tu Học Mùa Thu… Căn cứ vào các cuộc họp viễn liên định kỳ hai tháng một lần của Tăng Đoàn vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 và ngày 12 tháng 1 năm 2020, chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Tăng Đoàn đã thống nhất và quyết định thời gian và địa điểm của các Phật sự quan trọng như sau:

1. Đại lễ Phật Đản chung PL 2564 sẽ được cử hành vào ngày 06 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày Rằm tháng 4 nhuần, năm Canh Tý tại Chùa Điều Ngự.

2. Khóa An Cư ngắn hạn sẽ được tổ chức từ ngày 08 tháng 6 năm 2020 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn sẽ tổ chức vào ngày 13-14 tháng 6 năm 2020 tại Chùa Điều Ngự.

3. Khóa Tu Học Mùa Thu sẽ được tổ chức ngày 24 và ngày 25 tháng 10 năm 2020 tại thành phố San Jose.

Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, đồng lúc phát huy bản thể thanh tịnh và tinh thần hòa hợp, cùng tu học và sách tấn lẫn nhau, cũng như kiểm điểm những Phật sự đã qua và đưa ra phương hướng hành hoạt thích ứng với nhu cầu và hoàn cảnh mới, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức và cử hành các Phật sự quan trọng năm 2020 theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Hội Đồng Điều Hành của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Ban Tổ Chức Đại lễ Phật Đản, Ban Tổ Chức Hội Nghị Thường Niên và Ban Chức Sự của Khóa An Cư sẽ có những Thông Tư, Thông Báo và Thư Mời đến chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng sau.

Kính mong quí chư Tôn đức Giáo phẩm và rất mong quí Đạo hữu, vì sự nghiệp truyền trì và hoằng dương Chánh Pháp mà dành thời gian quí báu về Chùa Điều Ngự để chứng minh và tham dự Đại Lễ Phật Đản Chung, Khóa An Cư, và Hội Nghị Thường Niên từ ngày 06 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020; cũng như tham dự Khóa Tu Học Mùa Thu từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 tại San Jose do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức.

Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm pháp thể khinh an, Phật sự viên mãn; quý Thiện tín Phật tử phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

Phật lịch 2563 – Westminster, ngày 15 tháng 01 năm 2020.
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây