Đại Lễ Phật Đản PL 2568 và Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Giáo Phẩm GHPGVNTN các thời kỳ của Tăng Đoàn bị đánh phá nghiêm trọng.

0
56

Đại Lễ Phật Đản PL 2568 và

Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Giáo Phẩm GHPGVNTN

các thời kỳ của Tăng Đoàn bị đánh phá nghiêm trọng.

Sáng ngày mồng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, Toàn thể Tăng Ni Tín Đồ Phật tử Tăng Đoàn GHPGVNTN khắp mọi miền, đồng trở về Tổ Đình Quốc Ân, Huế để tham dự Đại Lễ.
Từ Bình Định có Hoà Thượng Thích Viên Định- Xử Lý Thượng Vụ Hội Đồng Chứng Minh, Kiêm Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn, Hoà Thượng Thích Viên Hải, Hoà Thượng Thích Viên Minh, Thượng Toạ Thích Viên Liên cùng chư Tăng và Phật tử Bình Định tháp tùng; từ Đô Thành Sàigon có Hoà Thượng Thích Không Tánh, Hoà Thượng Thích Viên Kiên, Thượng Toạ Thích Hồng Trí; từ Lâm Đồng có Hoà Thượng Thích Như Tấn; Từ Vũng Tàu có Thượng Toạ Thích Vĩnh Phước; Từ Đà nẵng có Thượng Toạ Thích Thiện Phúc, Sư Cô Đồng Tâm và Phật tử tháp tùng; từ Quảng trị có Thượng Toạ Thích Từ Giáo; cùng với quý chư Tôn Đức địa phương, Hoà Thượng Thích Chí Thắng, Hoà Thượng Thích Chơn Phương, Hoà Thượng Thích Thiện Tánh, Hoà Thượng Thích Khế Viên, Hoà Thượng Thích Thông Đạt, Hoà Thượng Thích Minh Đức, Thượng Toạ Thích Minh Tuệ, Thượng Toạ Thích Minh Chơn cùng đông đảo chư Tăng và Phật tử.
Mặc dù bị đánh phá ngăn chặn, bị xịt sơn lên những băng rôn của Tăng Đoàn GHPGVNTN để phá lễ đài, nhưng chư Tăng và Phật tử vẫn tham dự đông hơn mọi năm.
Hai băng rôn trước cổng Tam Quan và Lễ Đài Chùa Quốc Ân bị xịt sơn mất đi dòng chữ “Tăng Đoàn” và chữ “Thống Nhất”, và tại Chùa Phước Thành cũng tương tự, trong lúc Công An thường phục canh gác ngày đêm tại hai ngôi Chùa này để theo dõi Chư Tăng, trong thời gian Phật đản.
Sáng ngày 8/4 trong lúc chư Tăng tổ chức Lễ Phật Đản tại Chùa Quốc Ân cũng như Lễ Hiệp Kỵ tại Chùa Phước Thành, tất cả mọi người không ai có thể thực hiện được hình thức phát Trực tiếp, hệ thống phát sóng đã bị gây nhiễu loạn, phá sóng.
Trong thời đại mà mạng công nghệ xã hội phát triển, có những người còn thực hiện những hình thức phá hoại, xịt sơn lên băng rôn che đi hai “Tăng Đoàn” và “Thống Nhất” thì nghe ra rất là trẻ con, không hợp với thời đại văn minh.
Trong lời cảm tạ của Ban Tổ Chức, Hòa Thượng Thích Chí Thắng, một lần nữa lên tiếng phản đối những những động phá hoại, thêm sự bao che và dung dưỡng của những người làm công việc an ninh.
Ban Thư Ký
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ: