TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN

0
82

TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN
PL 2568 – DL 2024

Nam-Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
Nam-Mô Lâm-Tỳ-Ni Viên, Vô-Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão, chư Thiền Đức Giáo Phẩm, cùng tất cả chư Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử khắp nơi trên thế giới,
Hạnh phúc thay, Đức Phật đản sinh!
Hạnh phúc thay, Giáo Pháp cao minh!
Hạnh phúc thay, Tăng Đoàn hòa hợp!
Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu!
Mùa Phật Đản một lần nữa lại trở về với người con Phật chúng ta. Với lòng tri ân sâu sắc, Phật tử xuất gia và tại gia khắp nơi đều hân hoan khánh chúc ngày đức Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca ra đời. Đức Thế Tôn ra đời với bản hoài đem ánh sáng Chánh Pháp giúp chúng sinh xóa tan vô minh, cứu cánh thành Phật! Đức Phật dạy: “Ta vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đó là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến.”
Nói khác đi, mục đích ra đời của đức Phật là chỉ dạy cho chúng sinh “con đường thành Phật” Vì vậy, là người con Phật, chúng ta phải phát tâm Bồ-đề vô thượng, trên siêng tu hướng về Phật đạo, dưới từ bi phụng sự chúng sinh. Đây chính là con đường mà đức Phật đã đi, là hạnh nguyện mà đức Phật đã làm. Chúng ta phát tâm như vậy, tu học như vậy, hành đạo như vậy mới khế hợp với bản hoài ra đời của đức Từ Phụ Thế Tôn!
Tuy nhiên, con đường thành Phật không phải xa xôi, mơ hồ mà là thiết thực, hiện tại. Nói thành Phật có nghĩa là thành NGƯỜI, tức một người hoàn thiện, không còn tham sân si, đầy đủ đức từ bi hỷ xả, sống phụng sự trọn vẹn đời mình cho hạnh phúc của nhân loại. Thái Hư Đại Sư đã bảo:
Hướng lên chỉ cầu thành Phật
Hoàn thành ở nơi nhân cách.
Thành NGƯỜI chính là thành Phật
Đây là thật tế hiện tại.
Cho nên, nhân mùa Phật đản, với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, tôi tha thiết kêu gọi thành viên của Tăng Đoàn nói riêng và tất cả người con Phật nói chung, luôn nhớ bản hoài ra đời của đức Phật, dũng mãnh phát tâm Bồ-đề, hoàn thiện nhân cách của mình qua Giới Định Tuệ, làm một vị Bồ-tát trong đời thường, đem tình thương và hiểu biết xoa dịu nỗi khổ niềm đau nhân thế. Tôi thiết nghĩ, nếu làm được như vậy, đây sẽ là món quà Chánh Pháp vô giá và ý nghĩa nhất mà người con Phật dâng lên cúng dường đấng Cha Lành trong mùa tưởng niệm đức Phật đản sinh.
Cuối cùng, nhân mùa Phật đản, chúng tôi thành tâm kính chúc chư Sơn Trưởng Lão, chư Tôn đức Giáo Phẩm, chư Thiền đức Tăng Ni, cùng tất cả các hàng nam nữ Cư sĩ Phật tử có một mùa Phật đản an lành và đầy ý nghĩa. Kính chúc đại chúng vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như nguyện.
Nam-Mô Lâm-Tỳ-Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 5 năm 2024
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

Sa Môn Thích Chánh Lạc