NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T4/2024!

0
Kính gửi Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử Nguyệt San Diệu Pháp T4/2024. Nguyệt San số này có những nội dung đặc sắc sau: Lời nguyện tháng 4! ★ Khuyến tu Tịnh Độ...

HIẾN CHẾ TĂNG ÐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI...

0
DẪN NHẬP Kế thừa truyền thống hơn 2600 lịch sử, Tăng Đoàn không chỉ là một thực thể cá biệt mà chính là tổng thể vô phân biệt đầy năng động vì sự giải thoát,...

TÔN GIÁO LÀ GÌ? PHẬT GIÁO CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG?

0
DẪN NHẬP Tôn giáo là một khái niệm mà mãi cho đến ngày nay đã không phải chỉ có một ít người quan tâm thảo luận, đặc biệt là đối với Phật giáo. Có người cho...

TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN

0
TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL 2568 – DL 2024 Nam-Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
Nam-Mô Lâm-Tỳ-Ni Viên, Vô-Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão, chư Thiền...

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2568

0
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư Thiện hữu Tri thức Phật tử. Hơn 2600 năm lịch sử kể từ ngày Đức Bổn...

NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T3/2024

0
Kính gửi Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử Nguyệt San Diệu Pháp T3/2024. Nguyệt San số này có những nội dung đặc sắc sau: ✧ Lời Nguyện Tháng 3 ✧ Lời truy tán...

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI –...

0
Thư Mời Tham Dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI Tại Chùa Điều Ngự Kính bạch chư Tôn đức, Kính thưa quý liệt vị, Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh Đức Phật...

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

0
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Tại Chùa Diệu Pháp Kính bạch chư Tôn đức, Kính thưa quý liệt vị, Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với công đức giáo hóa độ...

NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T2/2024: HƠI THỞ CỦA MÙA XUÂN!

0
NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP – T2/2024 📜 —————————————— Kính gửi Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử cùng bạn đọc! Nguyệt San Diệu Pháp T2/2024 hân hạnh được ra mắt, mang đến cho quý vị...

NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP – T1/2024 – MỪNG XUÂN GIÁP THÌN!

0
Nguyệt San Diệu Pháp – T1/2024 – Mừng Xuân Giáp Thìn! —————————————— Kính gửi quý Phật tử và bạn đọc, Mùa xuân mới Giáp Thìn 2024 đã đến, Nguyệt San Diệu Pháp số 1/2024 hân hạnh được...