𝐓𝐇𝐔̛ 𝐌𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐓𝐇𝐔 2022 | Tăng Đoàn GHPGVNTN...

0
𝐓𝐇𝐔̛ 𝐌𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐓𝐇𝐔 2022 𝗣𝗛𝗔́𝗣 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗔̂𝗠 𝐓𝐡𝐚̆́𝐩 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚́𝐜 – 𝐓𝐨𝐚̉ 𝐍𝐠𝐚́𝐭 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̀ 𝐁𝐢       Nương theo Hạnh Nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế...

THÔNG BẠCH KHÓA TU MÙA THU 2022 | Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại:  (626) 800-9081 (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số: 0043/HĐĐH/TB/PCT   THÔNG BẠCH KHÓA TU MÙA THU Nam...

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ Mùa Vu Lan PL 2566 – DL 2022 |...

0
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ Mùa Vu Lan PL 2566 – DL 2022 Thưa Bạn Đọc! Tiết trời bắt đầu trở nên nóng bức vào những ngày hạ chí, khí hậu đổi thay, ngày dài đêm ngắn, có...

THÔNG BẠCH VU LAN PL 2566 – HT THÍCH VIÊN LÝ

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA                                   14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại:  (626) 800-9081 (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com                                                                              Số: 0042/HĐĐH/TB/CT THÔNG BẠCH...

CUỘC THI VIẾT VĂN ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG | Chùa...

0
  CUỘC THI VIẾT VĂN ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG Chùa Hương Sen - Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức Chùa Hương Sen sẽ tổ chức một cuộc thi viết văn...

TƯƠNG LAI – CƠ HỘI – THÁCH THỨC  cho NI GIỚI VIỆT NAM...

0
TƯƠNG LAI - CƠ HỘI - THÁCH THỨC  cho NI GIỚI VIỆT NAM tại HẢI NGOẠI Ni Trưởng Thích Nữ Giới Hương | Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ   Kính thưa Chư tôn thiền đức Ni, Hôm...

Đoá Hoa Ưu Đàm | HT Thích Quảng Long – Tổng Vụ Giáo Dục

0
ĐÓA HOA ƯU ĐÀM Thích Quảng Long | Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Trong văn học Phật giáo khi đề cập thuật...

𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐘 𝐓𝐔̛ Đại Lão HT Thích Chánh Lạc | Chủ Tịch...

0
𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐘 𝐓𝐔̛ Đại Lão HT Thích Chánh Lạc | Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Mọi sự mọi vật trên thế gian này từ hữu hình tới vô hình tất...

VĂN HÓA, KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI | Pháp Sư...

0
VĂN HÓA, KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức – Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất VĂN HÓA...

TIỄN BIỆT BẬC THẦY GIÁO THỌ KHẢ KÍNH – (tưởng niệm HT Thích Như...

0
TIỄN BIỆT BẬC THẦY GIÁO THỌ KHẢ KÍNH (Thành kính Tưởng niệm Giác linh Hòa thượng thượng Như hạ Minh) (1954-2022) Kính bạch Giác linh Thầy, Con nhớ vào năm 2005, từ Ấn Độ, con đến tu học...