BẢN TIN NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2023

0
221

BẢN TIN NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại – Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn ngày thứ 3, Với sự tham dự đông đảo của tứ chúng xuất gia cùng tại gia

Thời khóa an cư bắt đầu lúc 5h sáng và kết thúc lúc 9h tối, bao gồm Thức Chúng, Công Phu khuya, tập Taichi, tảo thực, thọ trì kinh, pháp thoại, quả đường, thảo luận Phật Pháp,..vv.
Hai thời pháp đàm do Hòa Thượng Thích Giác Pháp chia sẻ đề tài: “Tam Vô Lậu Học” Ngài đã đề ra đường hướng tu tập cho hành giả theo lộ trình gạn lọc tâm thức bắt đầu từ sự chế ngự, kiểm thúc thân tâm nương nơi giới, định tuệ mà thẳng tiến về con đường giải thoát, con đường trở về với chân tâm thanh tịnh.

Bên cạnh đó, còn có HT Thích Chánh Kiến thuyết giảng về“ Sự Lợi Ích Của Tàm Quý”. Ngài dạy rằng: “chính công năng của tàm và quý đó là ghê sợ và hỗ thẹn tội lỗi khiến hành giả xây dựng một đời sống phạm hạnh thanh tịnh.” Với sự chia sẻ những vấn đề vô cùng thiết thực và lợi lạc của hai bài pháp thoại đã khiến toàn thể đại chúng đều hoan hỷ vì được thấm nhuần lời pháp thâm sâu cao cả.

Vào buổi chiều, đại chúng lại được tắm mình trong pháp thoại thật giản dị do TT. Thích Viên Thông và TT. Thích Như Từ thuyết giảng với đề tài “Phẩm hạnh của một người xuất gia”. Với mục đích nhằm xây dựng nhân cách, phẩm hạnh của những bậc “phát túc siêu phương”, nhập dòng nghịch lưu mà lưu truyền mạng mạch Phật pháp lan rộng muôn nơi.

Đặc biệt vào chiều ngày 14/6/2023 lúc 7h tối Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại có buổi Tiền Hội Nghị Khoáng Đại Kỳ III, với sự tham dự đầy đủ của chư tôn trưởng lão Hòa Thượng chứng minh- thành viên trong Tăng Đoàn, các Tổng Vụ Trưởng , phó tổng vụ, quý đoàn Cư Sĩ, cựu thành viên Cư Sĩ Gia Đình Phật Tử Việt Nam, quý Quan Khách đồng hương Phật Tử điều tham dự đầy đủ trong tinh thần lục hòa quý kính.

Khóa An Cư và buổi Tiền Hội Nghị Khoáng Đại III diễn ra theo quy chế thiền môn quy cũ, thứ đệ an hòa trang nghiêm thanh tịnh, đúng với tinh thần từ bi vô ngã mà chư Phật chư Tổ đã dạy.

Mặc dù các thời khóa dày đặc nhưng không có một Tăng Ni Phật Tử nào không tuân thủ theo Thanh Quy khóa Hạ; Thêm một ngày tu an lạc đã qua, ban biên tập tin tức chúng con xin gởi đến đại chúng bản tin cụ thể hôm nay, chúng con sẽ tiếp tục cập nhật vào những ngày tiếp theo cho đại chúng.

Ban Truyền Thông Trường Hạ Chùa Điều Ngự
#TangDoanHaiNgoai
#ChuaDieuNgu
#Phapam
#HTThichVienLy
#ChuaDieuPhap
#ibctv