Phiếu trình Bản Nội Lệ của Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

0
753

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

TỔNG VỤ THANH NIÊN

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

LĐT:tamnhonntt@yahoo.com

TTK: tongphuochien@yahoo.com

PL: 2559

Số: 02/LĐ-CHT-HK/PT

Đại diện Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong ngày ra mắt
Đại diện Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong ngày ra mắt

PHIẾU TRÌNH

Trân trọng kính trình Thượng Tọa Thích Viên Chánh, Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Tham chiếu: Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Hoa Kỳ ngày 27/09/2015,

Trích yếu: Kính duyệt xét và ban hành Bản Nội Lệ Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ.

Kính bạch Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng,

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ đã được Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại công nhận và lễ ra mắt vào ngày 31/05/2015 trong dịp Đại Lễ Phật Đản PL.2559 tại Chùa Điều Ngự, nhưng Bản Nội Lệ chưa được ban hành.

Qua phiên họp ngày 27/09/2015, Ban Chấp Hành Liên Đoàn đã thảo luận lần cuối cùng và đồng thuận thông qua Bản Nội Lệ để kiện toàn hồ sơ nguyên tắc căn bản của Liên Đoàn.

Kính xin Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng duyệt xét và ban hành Bản Nội Lệ của Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ để Liên Đoàn chúng tôi tiện thi hành.

Trân trọng kính trình.

Chùa Điều Ngự, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Tổng Thư Ký Liên Đoàn

Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

Kính đính kèm:

1/ Bản Dự Thảo Nội Lệ.

2/ Biên Bản Họp BCH/LĐ CHT&ĐS-GĐPT/HK.