BẢN TIN AN CƯ NGÀY 12/06/2023 | KHOÁ AN CƯ KIẾT HẠ NGẮN HẠN TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

0
115

               Ngày đầu tiên với sự khởi đầu cho một mùa An cư của khóa an Cư Kiết Hạ Ngắn hạn do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Điều Ngự thuộc thành phố Westminster, California. Trong sự trang nghiêm và thanh tịnh có đầy đủ những lễ nghi trang trọng theo nhiều truyền thống đa dạng của Phật giáo, dưới sự hướng dẫn của Ngài Phó Chủ Tịch HĐĐH, Trụ Trì Chùa Điều Ngự HT Thích Viên Huy; kiêm Hóa Chủ Hạ trường, Ngài đã phân định rõ ràng ranh giới 4 hướng và tứ cận của hạ trường suốt mùa an cư 10 ngày cho Tăng Đoàn, trong tinh thần trang nghiêm Yết ma của Chư Tôn Đức Tăng Ni nhị bộ.
Chư Tôn đức Tăng ni và đại chúng đã tâm niệm an cư dưới sự hướng dẫn của HT Thích Viên Lý Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN, phó Thiền chủ và là Tuyên Luật Sư của hạ trường. Kết thúc thời công phu sáng Ngài đã có lời sách tấn và khích lệ đến tứ chúng là (Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thiện Nam Và Tín Nữ), hãy nỗ lực dõng mãnh tín tâm trang nghiêm thanh tịnh 3 nghiệp, dựa trên nền tảng tu học Giới- Định- Tuệ, kế tiếp Ngài còn mở rộng các câu kim ngôn trong Quy sơn cảnh sách “Nội cần khắc niệm chi công” nghĩa là bên trong phải ghi nhớ phương pháp tu của mình đừng có buôn lơi. và “ngoại hoằng bất tránh chi đức” nghĩa là mở rộng vòng tay đức tính bất tranh với bất cứ đối tượng bên ngoài, đối xử với nhau trong tình pháp lữ, giữ pháp lục hòa là mô phạm, là tấm gương phản chiếu của người xuất gia làm hành trang căn bản cho mỗi hành giả an cư ngắn hạn, và tiếp đến là “huỳnh thoát trần thế ký kỳ xuất ly”.
Buổi sáng còn có lời pháp ngữ của HT Thích Chơn Trí, Tổng thư Ký HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại; kiêm Phó Thiền Chủ Trường Hạ, với những lời pháp nhủ chia sẻ những kinh nghiệm, những bước chân thăng trầm khó khăn trên đường hoàng dương giáo pháp của Đức Phật từ trong nước ra đến hải ngoại, qua các thời kỳ. Ngài nhắc lại lời kim ngôn mỹ từ của Thế Tôn, “Này các Thầy Tỳ kheo, vì lợi ích của phần đông, vì lợi ích an vui và sự an lạc của chư thiên và nhân loại, hãy đi mỗi người một hướng, hãy xiển dương giáo pháp nhiệm mầu và vi tối thắng vi diệu ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối”. Hãy mở rộng vòng tay cho suối tình tràn ngập ra biển cả đại đồng.
Kế tiếp là một bài pháp thoại “Kệ Tụng Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” được HT Sakya Minh Quang phổ theo thể thơ thi kệ một bài pháp thoại quá tuyệt vời đã tóm lược phần lớn về nổ lực truyền đăng tục diệm và sự truyền thừa ngọn đèn Pháp Bảo của chư Tổ, được tiếp nối của hàng hậu học từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Nhị vị Hòa thượng đã thổi bùng lên một làn gió mới, một sức sống mới, trong việc truyền bá Giáo Pháp của Chư Phật tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nòi riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Buổi chiều là pháp thoại, “Hành Trang Và Lý Tưởng Của Người Xuất Gia” do HT Thích Nhuận Hải chia sẻ đã nhấn mạnh đến mục đích cầu giác ngộ giải thoát qua phương pháp học và hành nương trong nội điển, với sự tu tập đúng phương hướng và phải có minh sư hướng dẫn, bên cạnh cần phải gìn giữ cội rễ cao quý mà mình đã có, như bạn bè, huynh đệ, dòng dõi, Thầy tổ và xa hơn nữa là cộng đồng xã hội.
Pháp thoại chia sẻ kế tiếp với chủ đề “Niềm Vui Của Người Học Phật” HT Thích Nhật Tồn nói lên mục đích của sự tránh xa những điều bất thiện, cố gắng làm những điều lành “Chư ác mạc tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật Giáo”. Người Phật tử phải biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, vì nhân và quả là có thật, con đường luân hồi của chúng sanh là có thật, HT Thích Nhật Tồn đã vận dụng kim ngôn mỹ từ trong pháp cú, “Làm người có được dễ đâu, được làm người càng khó sống lâu trên đời, khó nghe Phật pháp tuyệt vời, được vui gặp phật ra đời khó hơn.”
Sau thời kinh tối lúc 7:00 HT Sakya Minh Quang còn trở lại với những lời Pháp nhũ vô cùng giá trị qua bản dịch của Ngài từ bài Sám Quy Mạng. Cuối cùng là thời công phu tọa thiền lúc 8:30 PM của hạ trường đã kết thúc một ngày đầu tiên tu học vô cùng an lạc ngập tràn hạnh phúc của toàn thể đại chúng trong ánh từ quang của Chư Phật.

#TangDoanHaiNgoai
#ChuaDieuNgu
#Phapam
#HTThichVienLy
#ChuaDieuPhap
#ibctv