BẢN TIN AN CƯ NGÀY 11/6/2023 – KHOÁ AN CƯ KIẾT HẠ NGẮN HẠN TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

0
100

Chiều hôm qua, Chủ Nhật ngày 11/6/2023. Hàng trăm Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni khắp các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như trên Thế Giới đã câu hội về Chùa Điều Ngự để tham dự KHOÁ AN CƯ KIẾT HẠ NGẮN HẠN do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức.

Vào lúc 7:00 tối cùng ngày, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni đã có cuộc họp tiền An Cư, Cung An chức sự. Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành; HT. Thích Tâm Vân, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm; HT Thích Viên Huy, Phó CT HĐĐH Tăng Đoàn, cùng Chư tôn Hòa Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Cuộc họp diễn ra trong không khí trang nghiêm và thắm tình đạo vị. Ai nấy đều nhiệt tình tham gia các phân ban trong tinh thần hòa hợp và tương kính. Nêu cao tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến số đông qua pháp yết ma khi có những vấn đề nan giải.

Trên căn bản của đại bi tâm, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự, ngài đã đưa tinh thần cuộc họp đến sự đồng thuận vui vẻ. Bản nội quy và biên bản đã được thông qua cùng danh sách ban chức sự trường hạ đính kèm phản ánh tinh thần hòa hợp trách nhiệm hoan hỷ vô biên. Chúng con cũng xin đê đầu thâm tạ ơn đức của Ngài cũng như HT Thích Viên Huy Phó chủ tịch HĐĐH, trụ Trì chùa Điều Ngự, Quý Ngài đã vì sự trường tồn của Đạo Pháp, mà bất từ bì quyện, không ngại Phật sự đa đoan mà tổ chức hạ trường này cho chúng con được trở về cùng nhau tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Chúng con kính ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hạ Trường của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được thành tựu viên mãn.

Chùa Điều Ngự, Westminster ngày 11/6/2023
Ban Truyền Thông Trường Hạ