Thư từ nhiệm tất cả mọi chức vụ của Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức

0
926

Kính gửi:

–        Chư tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Cư sỹ Phật tử lãnh đạo các cấp Giáo Hội

–        Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

–        Quý chính phủ các quốc gia,

–        Quý đoàn thể tổ chức,

–        Quý đồng bào và quý phật tử

Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức đang giảng cho Phật tử
Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức đang giảng cho Phật tử

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Như chúng tôi đã điện trình Đức Tăng Thống vào sáng thứ bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2013, vì tuổi già sức yếu và trước những đổi thay bất chợt của nhân tình thế thái, do vậy chúng tôi xin từ nhiệm mọi chức vụ đang có trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Suốt  gần sáu thập niên qua, chúng tôi đã đem hết tâm thành để phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân loại, nếu có những thành tựu nào đạt được trong những giai đoạn thăng trầm của lịch sử đó chính  là nhờ sự hỗ trợ cao quý của chư liệt vị xa gần. Xin quý vị nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa và chân thành của chúng tôi.

Xin nhất tâm cầu nguyện chư liệt vị phúc tuệ trang nghiêm, thân tâm an lạc.

Trân trọng,

Boston, ngày 09 tháng 12 năm 2013

(đã ký)

Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức

Bản sao kính đệ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN