TT. Thích Viên Dung từ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sỹ và Chánh Đại Diện miền Huyền QuangTT. Thích Viên Dung từ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sỹ và Chánh Đại Diện miền Huyền Quang

0
817

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ

TT. Thích Viên Dung (thứ 3 từ phải)
TT. Thích Viên Dung (thứ 3 từ phải)

THƯ TỪ CHỨC

Thành kính đảnh lễ đức đệ ngũ Tăng Thống,

Kính bạch chư tôn đức tăng, ni,

Kính thưa quý thiện trí thức, quý thiên tín,

Thành kính tri ân chư vị đã luôn hỗ trợ cho con/tôi hoàn thành những Phật sự trong thời gian qua.

Hôm nay, vì không đủ  duyên nên con/tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ và Chánh đại diện Miền Huyền Quang nữa và cũng để trở lại lo bổn tự còn nhiều Phật sự chưa hoàn tất.

Mặc dù không còn giữ những chức vụ trong Giáo Hội nữa, nhưng con/tôi vẫn bên cạnh quý vị tiếp tục tranh đấu để Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ và luôn hậu thuẫn cho GHPHVNTN sớm được phục hoạt.

Nguyện cầu đức Phật gia hộ cho đức Tăng thống và toàn thể quý liệt vị được vô lượng an khương và thường lạc.

Chùa Bảo  Phước, San Jose ngày 10/12/2013

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Dung