Bản Tin An Cư của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN ngày 19-6-2018

0
749

Tinh Thần An Cư

Đúng 4:30 sáng ngày 19/06/2018, Khoá Hạ An Cư Ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã chính thức khởi đầu với thời công phu thiền tọa và gia trì thần chú Lăng Nghiêm Thập Chú của các hành giả An Cư. Đồng Sám chủ cho thời công phu này là Hòa Thượng Phó Thiền Chủ Thích Viên Đạt và Hòa Thượng Hóa Chủ Thích Viên Huy.

Chư Tôn Đức Tăng Ni công phu khuya
Chư Tôn Đức Tăng Ni công phu khuya

Công phu thiền định tu tập này đã mở ra một nguồn năng lượng tâm linh lớn lao. Nguồn năng lượng tâm linh này đã, đang và sẽ thôi thúc hành giả nỗ lực tu tập suốt chặng đường của những ngày An Cư tới.

Không chỉ thế, sau thời công phu, Hòa Thượng Phó Thiền Chủ Thích Viên Đạt có những lời định hướng rõ ràng cho hướng tu tập của đại chúng. Ngài dạy rằng kiếp người quá mong manh ngắn ngủi và có nhiều điều bất trắc. Do đó, đại chúng hãy hòa hợp, nỗ lực, siêng năng tinh tấn cho chính mình, cho tha nhân và cho tất cả chúng sanh. Bởi chỉ có như vậy thì chúng ta mới thực sự “tự giác” và “giác tha.” Khi đã “tự giác” và “giác tha” thì “giác hạnh viên mãn” chỉ là vấn đề của thời gian.

Chư Tôn Đức Tăng Ni công phu khuya
Chư Tôn Đức Tăng Ni công phu khuya

Trong suốt một ngày tu tập, đại chúng đã thể hiện sự hòa hợp và nỗ lực tu tập của mình theo định hướng của Khoá An Cư Ngắn Hạn do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức. Điển hình nhất của ngày tu tập khởi đầu này là không quản tuổi cao sức yếu, Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Chánh Lạc đã quang lâm Hội trường để chia sẻ những ưu tư của Ngài về sự tồn vong của đạo pháp. Theo Ngài, mấu chốt của vấn đề là chúng ta cần vượt qua được các thế lực muốn triệt hạ Phật Giáo cả từ bên trong lẫn bên ngoài để sống hòa hợp, tiến tu và hoằng pháp. Hòa Thượng còn nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện quan trọng để đạo pháp được trường tồn là chư Tăng còn nhóm họp trong tinh thần thanh tịnh hòa hợp và giải tán trong tinh thần thanh tịnh hòa hợp. Ngài mong mỏi rằng Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức thường niên những khóa An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn như thế này để chư Tăng có cơ hội nhóm họpvà thực tập nếp sống Lục Hòa cộng trụ.

 

Tin và Ảnh: Ban Truyền Thông Trường Hạ Chùa Điều Ngự