Đơn đồng loạt từ chức của chư tôn đức giáo phẩm GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ

0
719

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

 ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gởi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Phật đản tại chùa Điều Ngự
Phật đản tại chùa Điều Ngự

Chúng con đồng ký tên xin từ chức các Tổng Vụ mà Giáo Hội đã giao phó cho chúng con trong thời gian qua. Nay chúng con không thể tiếp tục cùng với Giáo Hội gánh vác những công việc lớn lao mà chúng con không hội đủ đức và tài để hoàn thành những công việc của Giáo Hội trong tình hình đại pháp nạn do ngoại nhân gây ra. Sau đây là danh sách các Tổng Vụ Trưởng đồng ký tên xin từ chức:

1. …

2. Hòa Thượng Thích Viên Thành – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ

3. Thượng Tọa Thích Viên Huy – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh

4. Thượng Tọa Thích Quảng Long – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

5. Thượng Tọa Thích Viên Thông – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

Trân trọng,

Hoa Kỳ, ngày 9/12/2013

(đồng ký tên)

Bản sao kính gởi :

– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để “ đệ trình kính thẩm tường”.

– Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II

– Các cơ quan truyền thông để “nhờ loan tải”.

– Lưu.