Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN HN PL. 2563 – DL. 2019 Ngày Thứ Hai – 05/06/2019

0
734

Ngày thứ hai của khóa An cư kiết hạ ngắn hạn Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, được tổ chức tại Chùa Điều Ngự trôi qua trong niềm an vui, tràn đầy tịnh lạc của toàn thể đại chúng.


Khởi đầu một ngày mới, Đại Chúng vân tập tại chánh điện ngồi thiền và công phu sáng dưới sự hướng dẫn của HT. Thích Thiện Hiền, bằng chất giọng Nam Bộ đặc trưng, Ngài đã mang lại cho đại chúng một thời kinh vô cùng trang nghiêm đầy hỷ lạc. Kết thúc thời công phu sáng, HT. Thích Tâm Vân – Giám Luật của Trường Hạ đã khích lệ đại chúng hãy luôn nổ lực tinh tấn thực hành thiện pháp và chúc đại chúng luôn giữ thân tâm thường lạc.
Theo thời khoá tu tập của Hạ Trường, sau thời Lương Hoàng Sám Pháp là thời Pháp Đàm của HT. Thích Tâm Vân với chủ đề “Pháp Nạn năm 1963”. Ngài đã giúp đại chúng hiểu rõ hơn về những sự kiện lịch sử quan trọng trong quá trình phục hưng và phát triển của Phật Giáo Việt Nam.
Vào lúc 2:30 chiều, HT. Thích Tâm Thành – Phó Hóa Chủ của hạ trường diễn nghĩa tóm lược triết lý thâm sâu của 2 bài kệ 24-25 trong bộ Đạo An Cảnh Sách.
Âm:

“Thế tự phù hư
Chúng duyên khởi bức
Nghiên cùng pháp lý
Dĩ ngộ vi tắc.
Nghĩa:
Đời tự giả dối,
Cảnh nào bức được,
Xét cùng pháp tánh,
Chứng ngộ mới thôi.”
Cùng chia sẻ Phật Pháp vào thời điểm này TT. Thích Thiện Thái giảng về chủ đề “Niềm Tin trong Phật Giáo”, Ngài khẳng định người học Phật phải lấy Chánh Kiến làm đầu, để thấy rõ lộ trình giải thoát mà chư hành giả phải đi qua trong tiến trình giác ngộ. Quý Ngài đã chia sẻ tri thức cần thiết cho hội chúng thấy rõ các pháp chuyển hoá nội tâm.

Khi hoàng hôn vừa buông, lớp “Trưởng Dưỡng Đạo Tâm” dành cho các học chúng sơ cơ xuất gia do TT. Sakya Minh Quang đảm trách. Với nhiệt huyết của mình, ngài đã chia sẻ điểm thiết yếu giới luật cơ bản cho học chúng.
Một ngày tu học đã trôi qua trong niềm an vui của toàn thể hành giả An Cư, khi tiếng hô canh toạ thiền vang lên báo hiện kết thúc 24 giờ tu học trang nghiêm và thanh tịnh.

(Hình ảnh và tin của Ban Truyền Thông TĐ GHPGVNTN Hải Ngoại)