Thông Tư Về Việc Tổ Chức Lễ Tưởng Nguyện Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

0
1843

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 USA

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513

* Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 0025/HĐĐH/TT/CT

Hòa Thượng Thích Viên Lý với ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink
Hòa Thượng Thích Viên Lý với ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NGUYỆN ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã thâu thần an nhiên thị tịch lúc 21 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý) tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn – Việt Nam, trụ thế 93 tuổi, 73 hạ lạp.

Để thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với bậc cao Tăng thạc đức đương đại đã tận hiến cuộc đời cho đạo pháp, dân tộc và nhân loại, yêu cầu quý Tự viện, tuỳ theo hoàn cảnh sở tại tổ chức Lễ Tưởng Nguyện Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống và cầu nguyện Giác linh Ngài thể chứng vô sanh, tịch diệt phi diệt.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

 

PL: 2563 – Westminster, ngày 23 tháng 2 năm 2020.

Trân trọng,

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Lý