LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ MÙA PHẬT ĐẢN PL 2567 – DL 2023 – HT Thích Viên Lý

Mùa Phật đản là mùa để hàng triệu người con Phật nói riêng, toàn nhân loại nói chung trên khắp hành tinh lắng đọng tâm tư nhìn lại lịch sử của một con người phi thường, một con người bằng da bằng thịt như bao người khác, nhưng lại dám rũ bỏ những hư vinh phù phiếm - những mật ngọt của thế gian để dũng xuất ý chí xuất ly, mang trong mình trái tim từ bi vô lượng và tuệ giác siêu việt mà nhập dòng sinh tử, cứu độ chúng sanh.

0
198

Thưa bạn đọc,

Đã hơn 2567 năm trôi qua, đoá Vô Ưu lại một lần nữa toả hương thơm ngát, đánh dấu sự thị hiện của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Nhân gian tràn ngập pháp âm vi diệu. Mỗi bước chân thị hiện của Ngài như ươm mầm hạt giống giải thoát, tịch tịnh chơn như, như ngọn đuốc sáng trong đêm, xua tan bóng tối vô minh trong ba đường sáu nẻo.

Hàng ngàn năm trôi qua mà Diệu pháp do Đức Phật tuyên thuyết vẫn  tác hưởng sâu đậm, có diệu lực vượt thời và không gian, có năng lực chuyển hoá thật kỳ diệu. Pháp âm đó cũng chính là Pháp thân, nơi nào có Chánh pháp nơi đó có Pháp thân Như Lai. Mùa Phật đản là mùa để hàng triệu người con Phật nói riêng, toàn nhân loại nói chung trên khắp hành tinh lắng đọng tâm tư nhìn lại lịch sử của một con người phi thường, một con người bằng da bằng thịt như bao người khác, nhưng lại dám rũ bỏ những hư vinh phù phiếm – những mật ngọt của thế gian để dũng xuất ý chí xuất ly, mang trong mình trái tim từ bi vô lượng và tuệ giác siêu việt mà nhập dòng sinh tử, cứu độ chúng sanh.

Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật có dạy: “… Hãy lên đường thuyết pháp vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người”. Trên căn bản của lời dạy đó, trước những biến cố thương tâm của nhân loại, từ thiên tai đến nhân hoạ…, hơn bao giờ hết, những người con Phật trên khắp năm châu hãy thắp sáng ý thức trách nhiệm, nỗ lực hoằng pháp lợi sanh, mỗi người một phương tích cực dấn thân để xiển dương chánh pháp, tuỳ theo khả năng và điều kiện tích cực cống hiến cho nhân sinh và Đạo pháp; luôn trưởng dưỡng Bồ đề tâm, thực hành Bồ tát đạo và lấy đây làm phẩm vật  dâng lên cúng dường Đức Phật nhân ngày Ngài thị hiện xuất thế độ sanh.

Thưa quý liệt vị, Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.

Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023, kính chúc mọi người luôn an hỷ trong Chánh pháp, tinh tấn tu tập để viên mãn hạnh tự giác, giác tha và, mỗi người phải là một đoá Vô ưu, những hành giả mang trong mình trái tim Bồ tát để viên thành hạnh tự lợi, lợi tha, đặc biệt chung tay kiến lập một thế giới hoà bình lâu dài và đích thực, một kỷ nguyên tiến bộ, một hành tinh phồn vinh và một xã hội tự do, bình đẳng.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mùa Phật Đản PL 2567 – 2023

Tỳ kheo Thích Viên Lý