Phiếu trình Tổng vụ Thanh Niên của LĐ CHT&ĐS – GĐPT/HK

0
745

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

TỔNG VỤ THANH NIÊN

Văn Phòng – Chánh Thư Ký Tổng Vụ Thanh Niên

♦ Telephone:(714) 653-3636

♦ Email: tamnhonntt@yahoo.com

Phật Lịch: 2558

Số 03/TVTN/PT/CHT 

Logo Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ
Logo Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

PHIẾU TRÌNH

Nơi gởi: Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Nơi nhận: Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Tham chiếu: Biên Bản Buổi Họp Bầu Chọn Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

Đề mục: Phiếu Trình duyệt xét và công nhận Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

Trân trọng kính trình Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên,

Thừa lệnh của Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên, nhân danh Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Chúng tôi đã triệu tập buổi họp để bầu chọn Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ (viết tắc là LĐ CHT & ĐS-GĐPT/HK) gồm ba (3) Ban Chấp Hành của ba Đoàn CHT: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp vân. Buổi họp đặt dưới sự Chứng Minh của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và sự tham dự của Đại Đức Thích Đạt Tín, Tổng Vụ Phó Thanh Niên.

Buổi họp diễn tiến từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều ngày 22 tháng 03 năm 2015. Kết quả, phiên họp đã bầu chọn được thành phần nhân sự như sau:

-Trưởng Ban: Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH)

-Phó Ban     : Nhật Từ Quang Trần Tất Phương, Đoàn CHT Diệu Pháp (DP)

-Thư Ký       : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH)

-Thủ Quỹ     : Tâm Hòa Hoàng Thị Tánh, Đoàn CHT Pháp Vân (PV)

– Uỷ Viên Truyền Thông            : Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh (VH)

– Uỷ Viên Nghi Lễ                      : Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh (PV)

– Uỷ Viên Thiết Trí                    : Phước Nguyên Phan Điệp (VH).

– Uỷ Viên Âm Thanh Ánh Sáng : Minh Đức Phan Kế Thiện (DP)

– Uỷ Viên Tiếp Tân                     : Tâm Liên Nguyễn Thị Anh Thư (VH)

– Uỷ Viên An Ninh Trật Tự         : Nhật Bảo Nguyễn Phúc (VH)

– Uỷ Viên Trai Soạn                   : Thoại Nhuận Lê Thị Chánh (DP)

Kính bạch Thượng Tọa,

Để công tác Phật sự được sớm hoàn thành viên mãn, trân trọng kính đề nghị Tổng vụ Ban Hành Quyết Định Công Nhận thành phần nhân sự như đã kính trình.

Trân trọng kính trình,

Chùa Điều Ngự, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Chánh Văn Phòng

(đã ký)

Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ

1/ Tài liệu kính đính kèm: Biên bản buổi họp của ba đoàn: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân ngày 22.03.2015 để bầu chọn nhân sự trong Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập LĐ CHT&ĐS-GĐPT/HK.

2/ Bản sao kính gởi:

– Văn Phòng Thường Trực HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, “Để kính tường trình”.

– Các Đoàn CHT&ĐS-GĐPT/HK Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân, “Để tri tường”.

– Các Thành viên có tên trong danh sách dẫn thượng, “Để tri tường”.