Thông Tư Về Hội Nghị Thường Niên 2018 Và Khóa Tu Học Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHH

0
700

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 0021/TT/HĐĐH/CT

Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Thích Viên Lý

THÔNG TƯ

VỀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ KHÓA TU HỌC CỦA TĂNG ĐOÀN

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử,

Để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra những Phật sự ngắn hạn cho năm tới, Hội Nghị Thường Niên 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Khóa Tu Học sẽ được tổ chức tại hai địa điểm sau đây:

  1. Tiền Hội Nghị được tổ chức tại Chùa Từ Lâm1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131; vào lúc 7:00PM – 9:00PM, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018
  2. Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học được tổ chức tại Trường Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122, vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 20-21 tháng 10 năm 2018

– Lễ Khai Mạc Hội Nghị và Khóa Tu Học vào lúc 9:30AM, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2018

– Lễ Bế Mạc vào lúc 5:30PM, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

Để Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng con/tôi trân trọng thông tư đến chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử về thời gian, địa điểm tổ chức Hội Nghị và Khóa Tu Học. Đồng thời, chúng con/tôi cũng kính thỉnh cầu chư liệt vị hoan hỷ tiếp tay cho những Phật sự quan yếu sau đây:

1/ Tích cực hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho Hội Nghị và Khóa Tu Học.

2/ Nỗ lực vận động mọi giới tham dự Hội Nghị và Khóa Tu Học thật đông đảo.

3/ Thu xếp Phật sự tại địa phương, quang lâm chứng minh, tham dự Hội Nghị và Khóa Tu Học của Tăng Đoàn.

4/ Các Tổng vụ chuẩn bị tài liệu để báo cáo các Phật sự thuộc phạm vi trách nhiệm trước Hội Nghị.

5/ Kính cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm bi mẫn tham gia giảng dạy cho Khóa Tu Học. Quý Tôn đức Giáo phẩm nào muốn tham gia giảng dạy xin hoan hỷ liên lạc với Thượng Tọa Thích Minh Quang, Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục và Thượng Tọa Thích Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

6/ Mọi chi tiết về Hội Nghị và Khóa Tu Học của Tăng Đoàn, xin liên lạc với Thượng Tọa. Thích Minh Nguyện, Viện Chủ Chùa Phước Sơn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hoá kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghi và Khóa Tu Học qua số điện thoại: (510) 677-4566; email: chuaphuocson@gmail.com; Thượng Tọa Thích Viên Thông, Trụ Trì Chùa Từ Lâm, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại hoặc Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

7/ Ba Phi Trường chính đến thành phố San Jose: San Jose Airport; San Francisco Airport và Oakland Airport.

Vì sự trường tồn của chánh pháp và sự phát triển của Tăng Đoàn, thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni và trân trọng kính mời quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử hoan hỷ hỗ trợ và toàn tâm hợp tác để Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn.

 

Trân trọng,

Phật Lịch 2562 – Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 năm 2018

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:

  • Đại lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm
  • Hòa Thượng Thích Viên Thành, Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật
  • Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn
  • Quý thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành “để kính thẩm tường và hợp tác, hỗ trợ”