Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 28-6-2018: “Công Viên Quả Mãn”

0
692

Công Viên Quả Mãn

Mười ngày An cư Kiết hạ trôi nhanh trong niềm an lạc hoan hỷ. Hôm nay, ngày 28/6/2018, chư Tăng Ni Phật tử trường hạ Điều Ngự do Tăng đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức, đã làm lễ giải chế ra hạ.

Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni Chụp hình lưu niệm
Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni Chụp hình lưu niệm

Trong suốt 10 ngày qua, có nhiều thắc mắc đến từ Phật tử lẫn hành giả An cư, rằng: Truyền thống Phật Giáo có 3 tháng An cư, nay Tăng đoàn tùy duyên mà rút lại còn 10 ngày như vậy có ảnh hưởng đến việc tu tập của hành giả hay không?

Nhìn vào lịch sử Phật Giáo chúng ta thấy, do mùa mưa ở Ấn độ thường kéo dài khoảng 3 tháng nên chư Tăng vì lòng từ bi, không đi khất thực tránh giẫm đạp đoạt mạng chúng sanh. Nay chúng ta ở trong xã hội hiện đại, việc trì bình khất thực không còn phù hợp với văn hóa bản địa, thêm vào đó, Hoa kỳ là quốc gia rộng lớn, cộng đồng người Việt lại phân bố rãi rác trên hầu hết các bang, và chùa chiền thường là “nhất tăng nhất tự”. Việc Tăng Ni vân tập về một trú xứ trong 10 ngày cùng nhau tu tập là sự cố gắng rất lớn của hành giả cũng như của ban tổ chức. Việc vân tập một trú xứ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu tập, xây dựng Tăng đoàn chính là cơ hội cho Tăng Ni được tiếp xúc và cảm nhận trực tiếp Đạo phong Đạo hạnh từ các bậc trưởng thượng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới thân Huệ mạng. Và sự tu tập Giới Định Tuệ không giới hạn bởi thời gian 10 ngày hay 3 tháng, mà là sự nỗ lực cố gắng liên tục trong nhất cử nhất động của từng hành giả. Do đó, mục đích của khóa An cư ngắn hạn này là tạo điều kiện để Tăng Ni được trao đổi thảo luận kinh nghiệm học pháp, hành pháp để mà sau khi rời khỏi hạ trường về trú xứ của mình Tăng Ni vẫn tiếp tục duy trì ngọn lửa trí tuệ trên lộ trình tiến tu giải thoát.

Vậy nên 10 ngày hay 3 tháng không quan trọng mà quan trọng là chúng ta đã học được gì trong thời gian An cư và ứng dụng như thế nào vào đời sống tu tập của mình sau khi trở về trú xứ…

Và lễ Tự Tứ giải chế ra hạ đã diễn ra trong thanh tịnh hòa hợp. Tăng Ni Phật tử cùng nhau đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức lãnh đạo, chư Tôn Đức cũng không quên sách tấn hành giả luôn tinh cần tấn tu Đạo nghiệp.

Nhiều bàn tay vẫy chào…, hẹn mùa sen nở năm sau!

Tin và Ảnh: BTT Trường Hạ Chùa Điều Ngự