PHÂN ƯU Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
821

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Hòa Thượng Thích Chơn Niệm
Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

PHÂN ƯU

Kính gửi:

– Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

– Hòa Thượng Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN.

– Chư Tôn đức Giáo phẩm Thành viên Tăng Đoàn GHPGVNTN.

– Ban Tổ Chức Tang Lễ.

– Quý Môn Đồ Pháp quyến, thế quyến cố Hòa Thượng Thích Chơn Niệm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc được tin HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN NIỆM

–   Thành viên Hội đồng Chứng minh, Thành viên Hội đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

–   Tổng Ủy Viên Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN

–   Phó Ban Điều Hành kiêm Thủ Quỹ Tăng Đoàn GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên

–   Trụ Trì Chùa Bảo Quang – Thừa Thiên Huế

đã thu thần an nhiên viên tịch vào lúc 19h30 ngày 30 tháng 9 năm 2018  (nhằm ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất)  tại Chùa Bảo Quang, số 6 kiệt 108 đường Lê Ngô Cát, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Việt Nam.

Trụ  Thế: 68 năm,  Hạ Lạp: 45 năm

Sự viên tich của Hòa Thượng Thích Chơn Niệm đã không chỉ là một mất mát lớn lao của Tăng Đoàn GHPGVNTN mà còn là một mất mát chung cho toàn thể Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam. Trước sự mất mát lớn lao này, Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại thành kính phân ưu cùng Tăng Đoàn GHPGVNTN, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ pháp quyến, thế quyến, đồng thời nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Thích Chơn Niệm Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý