THIỀN CHÁNH NIỆM Tác giả – HT Thích Viên Lý

“… Thiền chánh niệm không phải là để cho suy nghĩ của bạn mông lung cũng không phải là cố gắng làm cho tâm trí của bạn dứt sạch mọi suy nghĩ. Ngược lại, việc thực hành thiền với mục đích chỉ là để chú ý đến khoảnh khắc hiện tại – đặc biệt là những suy nghĩ, cảm xúc, cảm thọ của chính chúng ta – bất kể điều gì đang diễn ra…”

0
713

 

THIỀN CHÁNH NIỆM

Tác giả – HT Thích Viên Lý

“… Thiền chánh niệm không phải là để cho suy nghĩ của bạn mông lung cũng không phải là cố gắng làm cho tâm trí của bạn dứt sạch mọi suy nghĩ. Ngược lại, việc thực hành thiền với mục đích chỉ là để chú ý đến khoảnh khắc hiện tại – đặc biệt là những suy nghĩ, cảm xúc, cảm thọ của chính chúng ta – bất kể điều gì đang diễn ra…”

bấm vào link bên dưới để đọc sách:

–> Thien chanh niem