Bản Tin An Cư Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Ngày 26-6-2018: “Tri Ân và Báo Ân”

0
748

Tri Ân Báo Ân

Ngày 26/6/2018 là ngày thứ 8 khoá An cư kiết hạ ngắn hạn mười ngày của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Trong ngày này, chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng đã trải qua trong niềm vui tràn ngập tịnh lạc.

Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành

Đáp lại lời thỉnh cầu của Tăng Ni trường hạ sau thời Lương Hoàng Sám Pháp, đại lão HT Thiền chủ Thích Chánh Lạc đã ban lời giáo huấn về kết tập Tam Tạng (Kinh-Luật-Luận) để đại chúng Tăng Ni hai bộ phái (Thượng Toạ Bộ và Đại Chúng Bộ) lấy đó làm kim chỉ nam để tu tập và hoằng pháp độ sanh. Ngài còn mở rộng pháp thoại với sự liên hệ về Đại Trí Độ Luận và ý nghĩa mười danh hiệu Phật: Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự  Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, và Thế Tôn. Hòa Thượng lưu ý các hành giả về giá trị lịch sử cao siêu của kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Sau thời khuyến tu, lúc 11:30 am toàn thể môn đồ pháp quyến và chư Tôn đức Tăng Ni, Phật Tử trong Tăng đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã cử hành nghi lễ cầu siêu trợ tiến đến Giác Linh cố HT Thích Viên Thành trong ngày lễ bách nhật. Nghi lễ tuy ngắn gọn nhưng rất trang trọng và đầy đủ những nghi thức và ý nghĩa trong sự chứng minh và trợ tiến của toàn thể Tăng Ni cùng đại chúng.

Nhân ngày lễ bách nhật của cố Hòa Thượng Thích Viên Thành lúc 7:30 pm Tăng Đoàn GHPGVNTHHN tại Hoa Kỳ đã cùng nhau thắp nén tâm hương tưởng niệm đến giác linh cố đại lão Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân, Hòa Thượng Thích Thiện Minh đã xã bỏ pháp thân trong ngục tù của cộng sản, và Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang bậc đã có nhiều đóng góp và hy hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp truyền bá chánh pháp của Phật Giáo, cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Viên Thành bậc đã có đóng góp trong nghi lễ truyền thống của GHPGVNTH từ trong nước đến Hải Ngoại.

Các Ngài thuộc GHPGVNTN đã có nhiều đóng góp và hy hiến cuộc đời mình trong việc giải trừ pháp nạn cho đạo pháp và dân tộc Việt Nam năm 1963 và cho tất cả nhân dân miền nam Việt Nam sau năm 1975. Các Ngài là tấm gương soi sáng, là ngọn đèn chiếu sáng, là hải đảo, là cội cây cổ thụ, để cho tất cả chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật Tử trong và ngoài nước noi theo.

 

Tin và Ảnh: BTT Trường Hạ Chùa Điều Ngự