HT. Thích Thiện Tâm từ nhiệm tất cả mọi chức vụ thuộc VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN tại Canada

0
782

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA

Trụ sở: 11451-101 Street, Edmonton, Alberta T5G-2A9 Canada

Điện thoại: (780) 471-4185.

Điện thư: (780) 471-5394

HT. Thích Thiện Tâm (giữa)
HT. Thích Thiện Tâm (giữa)

THƯ XIN TỪ NHIỆM 

Kính gởi:  Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trích yếu:  V/v  xin từ nhiệm

Kính bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,

Vài năm gần đây con đã phải vào ra bệnh viện, sức khoẻ đã không còn tốt lắm, nay trước tình hình Giáo Hội ngày càng đi vào tình trạng khó khăn đầy thử thách, xét thấy sức khoẻ mình lại có nhiều giới hạn chắc chắn sẽ không đảm đang nỗi những trọng trách mà Đức Tăng Thống đã tin tưởng và giao phó.

Nay con xin thành tâm sám hối với Ngài và kính bạch lên Ngài cho phép con được từ nhiệm: chức Tổng Ủy Viên Đặc Trách Liên Lạc Canada kiêm Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada, để kịp thời Ngài tìm vị khác giao phó.

Ngưỡng mong trên Ngài luôn Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, vững tay  lèo lái con thuyền Giáo Hội qua cơn giông bão pháp nạn hết sức nghiệt ngã hiện nay.

Edmonton Canada ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Kính,  

Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm

Bản Sao kính gởi:

– Viện Hóa Đạo GHPGVNTN “Kính thẩm tường”

– VPII Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ “Kính tri tường”

– Tổng Ủy Viên Đặc Trách Các Châu Lục “Kính tri tường”

– Các thành viên GHPGVNTNHN-CANADA “Để tri tường”

– Hồ sơ lưu ./.

Mời xem bản chính:

ThuTuNhiem-HT.ThichThienTam