Tuyên ngôn Phật đản PL 2561 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
714

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:0016/TN/HĐĐH/CT

HT. Thích Viên Lý đọc Tuyên Ngôn tại Chùa Điều Ngự
HT. Thích Viên Lý đọc Tuyên Ngôn tại Chùa Điều Ngự

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HẢI NGOẠI

TUYÊN NGÔN

Trên căn bản của đại bi tâm, để giải thoát sự khổ đau của tất cả muôn loài, cách đây 2641 năm, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh.

Với giáo lý từ bi, vị tha, vô ngã, Đức Phật đã dạy con người chung sống trong hoà bình, biết thương yêu, hiểu biết, tương kính và tích cực dấn thân để  bảo vệ phẩm giá cao trọng, nâng cao khả tính giác ngộ và phục vụ phúc lạc lâu dài của tha nhân. Giáo pháp của Đức Phật như những định hướng khả thể, giúp thế giới nhân loại giải quyết những nan đề lớn mà con người đã và đang đối diện.

Nhằm góp phần thăng hoa giá trị phổ quát của nhân sinh và để tưởng niệm ngày Phật Đản PL. 2561, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại long trọng tuyên bố:

1. Tinh tấn hành trì Phật đạo, phát huy sức mạnh nội tại, nỗ lực xiển dương chánh pháp hầu đền đáp công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật;

2. Đồng hành với thế giới nhân loại, toàn tâm bảo vệ môi sinh, tích cực gìn giữ hoà bình và tôn trọng sự sống của mỗi sinh thể;

3. Sát cánh với dân tộc, chia sẻ nỗi thống khổ của đồng bào, tranh đấu cho tự do, công bằng và nhân chủ, quyết tâm bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước nhằm mang lại nền tự chủ, độc lập và phú cường cho quốc dân;

Quan cảnh hội trường trong Đại lễ Phật đản 2017

4. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam:

a-Tôn trọng nhân quyền, tự do, dân chủ và môi trường sống như đã được quy định trong các Công ước Quốc tế về chính trị và dân sự mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã long trọng ký kết;

b-Trả lại cho nhân dân quyền hành và trách nhiệm để nhân dân tự thực hiện bổn phận của họ trong sứ mạng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh hải, lãnh thổ mà tổ tiên đã dày công tạo dựng qua gần năm nghìn năm lịch sử;

c-Trả tự do cho những tù nhân lương tâm và bồi hoàn thoả đáng đất đai, tài sản mà nhà nước đã chiếm dụng của các Tôn giáo và nhân dân.

Westminster, ngày 23 tháng 4 năm 2017.

TK. Thích Viên Lý