Thông Tư về Đại lễ Phật đản chung PL.2561 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
729

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 *

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:0015/TT/HĐĐH/CT

Lễ Phật Đản PL.2560 tại chùa Điều Ngự
Lễ Phật Đản PL.2560 tại chùa Điều Ngự

THÔNG TƯ

VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA TĂNG ĐOÀN

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử,

Vì bản nguyện độ sinh cứu khổ muôn loài, đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sinh. Hòa chung niềm vui lớn của người con Phật trên khắp năm châu, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản, PL. 2561 vào lúc 11:00 sáng Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2017, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Đinh Dậu tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Nhân dịp này, Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng vụ Giáo Dục của Tăng Đoàn sẽ có buổi Hội Thảo “Sứ Mệnh Hoằng Pháp và Giáo Dục Của Tăng Đoàn Trong Thời Đại Mới” vào lúc 10 sáng Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường chùa Điều Ngự.

Để Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng con/tôi trân trọng thông tư đến chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử về thời điểm tổ chức Đại Lễ đồng thời kính thỉnh cầu chư liệt vị hoan hỷ mở rộng đạo tình, lân mẫn tiếp tay cho những Phật sự quan yếu sau đây:

1/ Tích cực hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho Đại lễ;

2/ Nỗ lực vận động mọi giới tham dự Đại lễ Phật Đản chung thật đông đảo;

3/ Thu xếp Phật sự tại địa phương, quang lâm chứng minh, tham dự Đại Lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn;

4/ Tại mỗi Tự viện, Tinh xá, Niệm Phật đường, v.v… tùy theo hoàn cảnh, tổ chức Đại Lễ Phật Đản thật trang nghiêm, thanh tịnh;

5/ Các Tự viện, Tinh xá, Niệm Phật đường, v.v… nếu có nhu cầu, cần cung thỉnh chư Tăng, Ni đến thuyết giảng, chủ lễ và hướng dẫn tu học tại các trú xứ, xin hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự, Văn Phòng Trung Ương của Tăng Đoàn;

6/ Mọi chi tiết về Đại Lễ Phật Đản chung, Phật Lịch 2561 của Tăng Đoàn, xin liên lạc:

– Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản chung PL. 2561;

– Thượng Toạ Thích Minh Quang, Phó Chủ tịch Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản chung PL. 2561;

– Thượng Toạ Thích Nhuận Hải, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ Chức Đại lễ Phật Đản chung PL. 2561;

– Thượng Toạ Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành, kiêm Tổng Thư ký Ban Tổ Chức Đại lễ Phật Đản chung PL. 2561;

– Thượng Toạ Thích Quảng Long, Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp kiêm Trưởng Ban Tổ chức buổi Hội thảo;

– Thượng Toạ Thích Minh Diệu, Tổng vụ trưởng Giáo Dục kiêm Đồng Trưởng Ban Tổ Chức buổi Hội Thảo.

Vì sự trường tồn của chánh pháp, lợi lạc quần sinh, thành kính thỉnh cầu chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử bi mẫn hỗ trợ và toàn tâm hợp tác để Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn.

Trân trọng,

                            Phật Lịch 2560 – Hoa Kỳ ngày 19 tháng 3 năm 2017

                                      Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

                                             (đã ấn ký)

                                         Tỳ Kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:

– Đại lão Hoà thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm.

– Hoà thượng Thích Viên Thành, Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật.

– Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn.

– Quý thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành “để kính thẩm tường và hợp tác, hỗ trợ”

Bản sao kính gởi:

– Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN.

– Hoà thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN “để kính thẩm tường”

– Hồ sơ, lưu