Thông Tư về Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm

0
712

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

(626) 800 – 9081 (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 0016/HĐĐH/TT/CT

Hòa thượng Thích Viên Lý
Hòa thượng Thích Viên Lý

THÔNG TƯ

Về Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử và quý Huynh Trưởng GĐPT,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Kính thưa quý Đạo hữu,

Để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra những Phật sự trọng yếu khả thi cho năm tới, Hội Nghị Thường Niên năm 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức tại thành phố San Jose, Miền bắc California.

Thời gian: Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 27 và ngày 28 tháng 10 năm 2017

Địa Điểm: Chiều Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017, Tiền Hội Nghị tại chùa Từ Lâm; Địa chỉ: 1280 Lundy Ave, San Jose, CA 95131

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2017, Hội Nghị chính thức tại Hội trường, Trường Trung Học Yerba Buena High School; Địa chỉ: 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122

Song hành với Hội Nghị là Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm. Khóa Tu Học của Tăng Đoàn cũng được tổ chức tại Hội trường, Trường Trung Học Yerba Buena High School vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017.

Để Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học của Tăng Đoàn năm nay đạt được thành tựu viên mãn, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi kính thông tư đến chư liệt vị thời gian và địa điểm tổ chức Hội Nghị; đồng thời, kính yêu cầu các Tổng vụ và quý Đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự sau:

1- Phát tâm yểm trợ vật chất lẫn tinh thần cho Hội Nghị và Khóa Tu Học.

2- Xin gởi danh sách phái đoàn về Ban Tổ chức Hội Nghị để Ban Tổ Chức tiện sắp xếp việc ăn ở và đưa rước.

3- Báo cáo những Phật sự thuộc phạm vi trách nhiệm trong năm qua trước Hội Nghị.

4- Mọi chi tiết về Hội Nghị Thường niên 2017 và Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm, xin chư vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Từ Lâm: (408) 937-7320; Email: chuatulam@gmail.com hoặc Thượng Toạ Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghị và Khoá Tu Học: (408) 466 – 3824

5- Ba Phi trường chính đến thành phố San Jose: San Jose Airport; San Francisco Airport và Oakland Airport.

Sự hiện diện đông đủ của chư liệt vị là một thắng duyên mang lại thành công tốt đẹp cho Hội Nghị và Khóa Tu Học.

Cầu nguyện đức Phật thùy từ chứng minh gia bị chúng ta hoàn thành mọi Phật sự.

 Trân trọng,

                       Phật Lịch 2561 ngày 07 tháng 8 năm 2017

                                Chủ Tịch HĐĐH

TK. Thích Viên Lý

Nơi nhận: Chư Tôn đức Giáo phẩm và quý Cư sĩ Phật tử, Huynh trưởng GĐPT “để tương tác và hỗ trợ”

Bản sao kính gởi:

– Hội Đồng Giáo Phẩm

– Hội Đồng Giám Luật

– Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường”

– Hồ sơ, lưu