Thông Tư Về Việc Đình Chỉ Các Phật Sự Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
1758

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513* Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 026/HĐĐH/TT/CT

HT. Thích Viên Lý và Ông Sam Brownback - Đại sứ tự do tôn giáo Hoa Kỳ
HT. Thích Viên Lý và Ông Sam Brownback – Đại sứ tự do tôn giáo Hoa Kỳ

THÔNG TƯ

Về Việc Đình Chỉ Các Phật Sự

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Phật tử.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa chư liệt vị,

Đại dịch Coronavirus (Covid-19) đã và đang đe doạ nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, do vậy, để góp phần phòng chống nhằm bảo vệ sức khoẻ của Đại chúng và mang lại sự an lạc, lợi ích lâu dài cho số đông, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã họp và quyết định đình chỉ các Phật sự sau đây:

  1. Lễ Đại Tường của cố Hòa Thượng Thích Viên Thành, nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại (chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ);
  2. Đại Lễ Phật Đản chung PL: 2564 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
  3. Hội Nghị Thường Niên 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
  4. Khóa An Cư Kiết Hạ năm 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
  5. Khóa Tu Học Mùa Thu năm 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ thông báo sau;

Tuỳ theo hoàn cảnh sở tại, các Tự viện có thể tổ chức Đại Lễ Phật Đản nhằm thể hiện lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật cũng như An Cư Kiết Hạ để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức.

Trên căn bản của đại bi tâm, vào lúc 7 tối, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức Lễ Cầu An cho toàn thế giới. Thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm và kính mời quý Đạo hữu hoan hỷ ở ngay tại trú xứ của mình đồng loạt vận dụng năng lực thanh tịnh để nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, nhất là đại dịch Coronavirus (Covid-19) sớm chấm dứt và các nạn nhân bất hạnh chóng bình phục;

Cúi xin Đức Phật gia hộ mọi Phật sự của chúng ta được tựu thành viên mãn.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trân trọng,

Westminster, ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ký tên và đóng dấu)

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:

– Hội Đồng Giáo Phẩm “để kính thẩm tường”

– Hội Đồng Giám Luật “để kính thẩm tường”

– Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường”

– Hội Đồng Điều Hành “để tri hành”

– Quý Cơ Quan Truyền Thông “để phổ biến”

– Hồ sơ – lưu

Văn bản có chữ ký và con dấu:

THÔNG TƯ Về việc đình chỉ các Phật sự