Thông tư về những Phật sự quan yếu năm 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
701

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

CHÙA ĐIỀU NGỰ

 

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:0014/TT/HĐĐH/CT

Hình lưu niệm ngày bế mạc Hội nghị Tăng Đoàn Hải Ngoại 2016
Hình lưu niệm ngày bế mạc Hội nghị Tăng Đoàn Hải Ngoại 2016

THÔNG TƯ

VỀ NHỮNG PHẬT SỰ QUAN YẾU TRONG NĂM 2017

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa chư Thiện tín Phật tử,

“Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp” luôn là kim chỉ nam của những người lèo lái con thuyền chánh pháp. Ánh quang minh của Đức Từ Phụ sở dĩ còn chiếu rọi đến tận ngày nay, suy cho cùng, tất cả đều là nhờ vào tâm huyết nhiệt thành của chư vị tiền bối thuộc nhiều thế hệ, kế thừa bản hoài của chư Phật, tiếp nối đạo nghiệp của chư Tổ. Chiếu Hiến Chế được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Tăng Đoàn; chiếu Quyết Nghị ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Tăng Đoàn; chiếu Biên bản cuộc họp viễn liên vào ngày 27 tháng 12 năm 2016  và  ngày 26 tháng 02 năm 2017 của Tăng Đoàn;

Hội Đồng Điều Hành trân trọng Thông Tư đến chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, quý Cư sĩ, Huynh trưởng và chư Thiện tín về những Phật sự quan yếu của Tăng Đoàn trong năm 2017 như sau:

1- Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn:

– Địa điểm: Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Nam California.

– Thời gian: ngày 23 tháng 4 năm 2017, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Đinh Dậu.

2- Khóa An Cư Kiết Hạ:

– Địa điểm: Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Nam California.

– Thời gian: từ ngày 23 tháng 06 đến ngày 01 tháng 07 năm 2017.

3- Hội Nghị Thường Niên và Khoá Tu Học – Pháp Hội Quán Âm:

– Địa điểm: Chùa Từ Lâm, thành phố San Jose, Bắc California.

– Thời gian: Từ ngày 27, 28, 29 (tức thứ 6, thứ 7 và chủ nhật) tháng 10 năm 2017. Trong đó, tối ngày 27 và trọn ngày 28 là dành cho Hội Nghị Thường Niên; ngày 29 là ngày dành cho Khoá Tu Học – Pháp Hội Quán Âm.

4- Khoá Tu Học Mùa Đông:

– Địa điểm: Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, Nam California.

– Thời gian: Ngày 24, 25, và 26 tháng 11 năm 2017.

5- Họp Định Kỳ:

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cứ hai tháng họp một lần trên hệ thống viễn liên, vào chiều Chủ Nhật, lúc 5:00PM (giờ California) vào tuần thứ ba của tháng thứ 2.

Ngoài ra, Tăng Đoàn còn có những Phật sự bất thường quan yếu khác, khi cần thiết Tăng Đoàn sẽ kính thông báo sau.

Bên cạnh những Phật sự nêu trên, đối với các Phật sự trọng đại như Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan… nếu các Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường, v.v… cần sự trợ giúp về mặt nhân sự, Tăng Đoàn sẵn sàng hỗ trợ để cùng nhau phát triển Phật giáo của chúng ta thật sự vững mạnh, tốt đẹp.

Vì sự trường tồn của Chánh Pháp, sự hưng thịnh của Tăng Đoàn, sự phúc lạc và lợi ích cho muôn loài, kính nguyện chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni cùng chư vị Thiện tín Phật tử phát khởi Bồ Đề tâm dũng mãnh để cùng chung gánh vác và dấn thân cho những Phật sự trọng đại.

Phật Lịch 2561 – Hoa Kỳ ngày 28 tháng 02 năm 2017

Trân trọng,

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại  

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 

(đã ấn ký)

                               Tỳ Kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:

– Đại lão Hoà thượng Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

– Hoà thượng Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật

– Pháp sư Niên trưởng Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn

– Quý Thành viên các Hội Đồng

– Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni

– Quý Tự Viện, Đoàn thể, Tổ chức Phật Giáo…

– Quý Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN “để kính thẩm tường và hỗ trợ”

Bản sao kính gởi:

– Trưởng lão Hoà thượng Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN

– Hoà thượng Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN “để kính thẩm tường”

– Quý cơ quan truyền thông “để nhờ phổ biến”

– Hồ sơ, lưu

Xem bản chính: 

Thong tu Tang Doan 2017 – 01

Thong tu Tang Doan 2017- 02