Khóa ACKH ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại PL. 2563 – DL 2019 – Ngày Thứ Bảy – 10-06-2019

0
845

Ngày thứ bảy của khóa An cư kiết hạ ngắn hạn thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Điều Ngự thuộc thành phố Westminster, California lần lượt trôi qua trong sự tu học tràn đầy an vui và tịnh lạc của toàn thể đại chúng, buổi công phu sáng tọa thiền cùng với kinh Lăng Nghiêm và thập chú dưới sự hướng dẩn của Hòa Thượng Thích Viên Lý – Tuyên Luật Sư của Hạ trường quý ngài đã mở đầu cho một ngày tu học của Tăng ni và Phật tử với đầy đủ những nghi thức thât trang nghiêm và long trọng.

 

Kết thúc thời công phu sáng với lời đạo từ khuyến chúc ngắn gọn và súc tích của Hòa Thượng Thiền chủ Thích Chánh Lạc của  Hạ trường, như một lời nhắn nhủ lần cuối vì tuổi già sức yếu, “Kiết hạ năm nay còn đông đủ, chẳng biết năm sau thiếu người nào”, những gì cần làm thì chúng ta hãy làm ngay đừng đợi đến ngày mai, Ngài đã khích lệ đại chúng hãy nỗ lực tinh tấn vì thời gian An cư của đại chúng còn lại quá hạn hẹp và ngắn ngủi. Đặc biệt sáng nay lúc 8:30 AM ngày 10-6-2019 còn có nghi thức thọ trì năm học giới của các Nam nữ Cư sĩ và truyền trao giới pháp xuất gia cho các Sa di và Sa di ni đúng theo truyền thống.

 

Tăng đoàn đã kết thúc buổi tụng giới và Bố tát Tăng sự dưới sự chứng minh của quý Hòa Thượng trường hạ trong ban chức sự và toàn thể đại chúng lưỡng bộ (Tăng, Ni) trong niềm tương thân tương ái và hòa kính lẫn nhau với đầy đủ các pháp lục hòa.

Buổi sáng còn có sự diễn thuyết khá sôi động của Thượng tọa Thích Thanh Nguyên về Bát kính pháp của Ni giới, liên quan tới một vài điều luật thuộc Ni chúng trong thời kỳ đầu của Phật giáo. Bài thuyết trình đã mang đến cho đại chúng những nhận thức mới trong sự nghiên cứu về tứ phần luật giữa 2 bộ phái Phật Giáo là Thượng tọa bộ và Đại chủng bộ. Kế tiêp Sư cô Thích Nữ Huệ Viên với chủ đề, “Làm thế nào để đạt được kết quả lớn nhất của một giảng sư trước quần chúng đông người” với sự trình bày quan điểm qua ngũ thần đó là: thần thái, thần kinh, thần linh, thần thoại và thần thông. Bài diễn thuyết của Sư Cô Huệ viên đã thổi một làn gió mới trong việc truyền bá giáo pháp hiện nay tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

 

Lúc 2:30 PM có sự thuyết trình của ba vị giảng Sư; Thượng tọa Thích Minh Hoa với vấn đề chay mặn liên quan tam tịnh nhục (không thấy, không biết và không nghi) vào thời kỳ đầu  của Phật giáo, Ni sư Minh Huệ với chủ đề “Người Đi Tìm Lõi Cây” và Ni sư Nguyên Ý với bài “Kinh Khu Rừng”. Ba vị diễn giả đã giúp cho đại chúng được mở rộng sự hiểu biết trong Phật giáo và cuộc sống thật trong đời sống hằng ngày phải đối mặt với nhiều vấn đề của an sinh và xã hội. Ba vị đã làm cho Hội chúng được mở rộng thêm kiến thức trong học thuật, cả hội trường dường như bị rung động với nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Sau thời kinh tối lúc 7:00 PM và công phu tọa thiền lúc 8:30 PM của Hạ trường đã kết thúc một ngày tu học vô cùng an lạc và tràn đầy hạnh phúc của toàn thể đại chúng.

(Hình ảnh và tin của Ban Truyền Thông TĐ GHPGVNTN Hải Ngoại)