Thiệp cung thỉnh và Thư mời tham dự Đại lễ Phật Đản PL.2561 của Tăng Đoàn Hải Ngoại

0
808

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

BAN TỔ CHỨC

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại:  (714) 890-9513 * (626) 800-9081 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:001/TB/CĐN/VC

THƯ CUNG THỈNH THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính bạch Quý Ngài,

Vì giải thoát sự khổ đau của tất cả muôn loài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sanh. Để biểu tỏ lòng tri ân sâu xa đối với công hạnh giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2561 đúng vào lúc 11 sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 04 năm 2017.

Ngoài ra, Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng vụ Giáo Dục của Tăng Đoàn sẽ có buổi Hội Thảo “Sứ Mệnh Hoằng Pháp và Giáo Dục Của Tăng Đoàn Trong Thời Đại Mới” vào lúc 10 sáng Thứ bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường chùa Điều Ngự. 

Thừa lệnh Tăng sai, thay mặt Ban tổ chức, chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Quý Ngài bi mẫn quang lâm chứng minh Đại lễ Phật Đản và buổi Hội Thảo của hai Tổng Vụ.

Sự chấn tích quang lâm chứng minh của  Quý Ngài sẽ không chỉ thể hiện lòng tri ân lên Đức Phật mà còn bày tỏ sự quan tâm về một tương lai tươi sáng của Đạo pháp và dân tộc trước bối cảnh lịch sử đầy đen tối hiện nay.

Cúi đầu đảnh lễ cung thỉnh,

Phật lịch 2561 – Westminster, ngày 15 tháng 03 năm 2017.

Trưởng ban tổ chức

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Huy

 

———————————————

 

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

BAN TỔ CHỨC

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại:  (714) 890-9513 * (626) 800-9081 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:001/TB/CĐN/VC

 

 THƯ MỜI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi quý Đồng hương, Phật tử,

Kính thưa chư vị,

Vì giải thoát sự khổ đau của tất cả muôn loài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sanh. Để biểu tỏ lòng tri ân sâu xa lên Đức Phật, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2561 đúng vào lúc 11 sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 04 năm 2017.

Ngoài ra, Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng vụ Giáo Dục của Tăng Đoàn sẽ có buổi Hội Thảo “Sứ Mệnh Hoằng Pháp và Giáo Dục Của Tăng Đoàn Trong Thời Đại Mới” lúc 10 sáng Thứ bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường chùa Điều Ngự.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời quí vị Quan khách, quí Đồng hương và chư Phật tử quang lâm tham dự Đại lễ và buổi Hội Thảo.

Sự hiện diện của chư liệt vị sẽ không chỉ thể hiện lòng thành kính tri ân lên Đức Phật mà còn là một tiếp khích vô cùng lớn lao đối với sứ mệnh xiển dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại của Tăng Đoàn.

Phật lịch 2561 – Westminster, ngày 15 tháng 03 năm 2017.

Trân trọng,

Trưởng Ban Tổ Chức

Tỳ Kheo Thích Viên Huy