Thông Bạch tổ chức Phật đản PL.2559 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải ngoại

0
964

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com 

Số: 07/HĐ ĐH/VPTT/TB/CT

HT. Thích Viên Lý (trái), trong một lần cung đón Đại lão HT. Thích Tâm Châu thăm chùa Điều Ngự
HT. Thích Viên Lý (trái), trong một lần cung đón Đại lão HT. Thích Tâm Châu thăm chùa Điều Ngự

THÔNG BẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN HẢI NGOẠI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và chư Thiện tín nam nữ Phật tử,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Để giải thoát nỗi khổ đau trầm thống của tất cả muôn loài, trên hai ngàn rưỡi năm trước, Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Thế tôn đã thị hiện đản sanh.

Rằm tháng Tư sắp đến, mùa Phật Đản lại về. Hoà cùng niềm vui chung của toàn thể Tăng tín đồ trên khắp năm châu và để tưởng nhớ ân đức hóa độ sâu dày của đức Phật, Tăng Đoàn GHPGVNT Hải Ngoại sẽ long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản chung, PL 2559 vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi, tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Đồng thời, để xiển dương Chánh pháp, xúc tiến công cuộc hoằng pháp lợi sanh trong giai đoạn mới nhằm báo đáp ân đức hóa dục của chư Phật và Lịch đại Tổ sư, Tổng vụ Hoằng pháp sẽ tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: “Hoằng pháp trong thời đại mới” vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2015 tại hội trường Chùa Điều Ngự. Buổi hội thảo với sự đóng góp của nhiều vị diễn giả kinh nghiệm thuộc các truyền thống Phật giáo các nước.

Trong tinh thần tri ân và báo ân, xin các Tự viện, Tu viện, Tinh xá, Niệm Phật đường tùy theo hoàn cảnh, tổ chức Đại lễ Phật đản thật trang nghiêm thanh tịnh để cúng dường đức Phật, đồng lúc tạo thuận duyên để mọi người cùng thăng hoa trên lộ trình tâm linh hướng đến giải thoát giác ngộ. Nếu các Tự viện, Tu viện, Tinh xá, Niệm Phật đường có nhu cầu cung thỉnh chư Tăng đến chủ lễ, thuyết giảng và hướng dẫn tu tập, xin hoan hỷ liên lạc về Văn phòng Hội Đồng Điều Hành của Tăng Đoàn.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng con/chúng tôi xin thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, hoan hỷ quang lâm chứng minh và trân trọng kính mời quý thiện tín Cư sỹ Phật hoan hỷ tham dự Đại lễ Phật Đản và buổi Hội Thảo của Tăng Đoàn.

Mọi chi tiết về Đại lễ Phật Đản, xin hoan hỷ liên lạc TT. Thích Viên Huy, Trưởng ban Tổ Chức, điện thoại: (714) 890-9513; về buổi Hội Thảo Hoằng Pháp, xin liên lạc TT. Thích Quảng Long, Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp, điện  thoại: (678) 200-6808.

Nguyện cầu Đức Phật soi sáng để mỗi chúng ta nâng cao khả năng nội quán, tri nhận chân xác bản chất đích thực của mọi hiện tượng,tăng triển lòng tin sâu xa vào hiệu năng màu nhiệm của chánh pháp, phát huy đúng mức dụng lực của Bồ đề tâm để vừa báo đền bốn ân lớn vừa tận tâm cứu độ muôn loài.

Westminster , Chùa Điều Ngự ngày 10 Tháng 4 năm 2015

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Lý