Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Sẽ Tổ Chức Đàn Tràng Dược Sư Vào Ngày 18 và 19 Tháng 4 Năm 2020

0
1952

Trong tình hình đại dịch Coronavirus đang hoành hành gây ra nhiều tan thương cho thế giới nhân loại, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức Đàn Tràng Dược Sư vào 2 ngày như sau:

Thứ 7, Ngày 18 tháng 4 năm 2020 từ 1:00-2:00PM chiều tại chùa Điều Ngự

Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 4 năm 2020 từ 11:00 – 12:00PM trưa tại chùa Diệu Pháp

Đồng lúc chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni khắp nơi của Tăng Đoàn cũng ở tại các trú xứ đồng lúc hợp nhất năng lượng thanh tịnh để nhất tâm chú nguyện.

Đàn Tràng Dược Sư sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài IBC TV, băng tần 14.7 & 18.12 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, Trên Hệ thống Satellite Galaxy 19 toàn các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada; trên mạng điện toán toàn cầu www.ibctv.us, trên trang facebook: IBC TV, Pháp Âm.

Xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng tham gia cầu nguyện qua các phương tiện truyền thông trên để cùng vận dụng năng lượng thanh tịnh tổng hợp và nương theo oai lực của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly và cùng chư Tôn Đức Giáo Phẩm của Tăng Đoàn nhất tâm cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm tiêu trừ, thế giới được ổn định và an lạc.

Mọi chi tiết xin quý bị liên lạc về:

Chùa Điều Ngự 714-890-9513

Chùa Diệu Pháp 626-614-0566