Chương trình Hội nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
653

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016

tại Chùa Điều Ngự

Thính chúng nghe đức Đạt Lai Lạt Ma giảng tại chùa Điều Ngự - 2016
Thính chúng nghe đức Đạt Lai Lạt Ma giảng tại chùa Điều Ngự – 2016

 

Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016

– 3:00 PM – 5:30 PM: Thủ tục nhập Hội Nghị

– 6:00PM: Dược thực

– 7:00PM: Tiền Hội Nghị

+ Niệm Phật cầu gia bị

+ Tuyên bố lý do

+ Báo cáo của Ban Tổ Chức về số lượng Phái đoàn và Đại biểu.

+ Thông qua Chương Trình Hội Nghị

+ Thông qua nguyên tắc Hội Nghị

+ Cung thỉnh Chứng minh, mời Chủ Toạ, Thư ký, Thuyết trình và Kiểm soát đoàn

+  Hồi hướng

– 9:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016

– 7:00AM: Điểm tâm

– 8:00AM: Lễ Khai mạc

+ Lễ Phật cầu nguyện

+ Chào quốc kỳ Hoa kỳ, Việt Nam và Phật giáo kỳ (nếu nôi bộ thì chỉ lễ Phật cầu nguyện)

+ Phút nhập từ bi quán

+ Lời chào mừng của Ban tổ chức

+ Diễn văn khai mạc của Tăng Đoàn

+ Tuyên đọc Thư Chúc Mừng của Tăng Đoàn GHPGVNTN

+ Đạo từ của chư Tôn đức Trưởng lão Hoà thượng

+ Lời cảm tạ

– 9:00AM: Khoáng Đại IBáo cáo Phật sự

– 10:00AM: Khoáng Đại II: Hướng đi của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

– 11:30AM: Giải lao

– 12:00 AM: Quá Đường

– 1:00 PM: Khoáng Đại III: Thông qua Hiến Chế của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

– 3:00 PM: Giải lao

– 3:30 PM: Khoáng Đại IV: Kiện toàn và Phát triển Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

– 5:30PM: Giải lao

– 6:00 PM: Dược thực

– 9:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

– 7:00 AM: Điểm tâm

– 8:00 AM: Khoáng Đại V: Sứ mệnh Hoằng Pháp, Văn Hoá, Giáo Dục và Xã Hội trong thời đại mới

– 10:00 AM: Giải lao

– 10:30 AM: Khoáng Đại V (tiếp tục)

– 11:30 AM: Giải lao

– 12:00 PM: Quá Đường

– 1:00 PM: Khoáng Đại VI:  Nghi Lễ, Tuổi Trẻ, Truyền Thông và Chánh sách Đối ngoại của Tăng Đoàn

– 3:00PM: Giải lao

– 3:30PM: Khoáng VI (tiếp tục)

– 5:30 PM: Giải lao

– 6:00 PM: Dược thực

– 7:00 PM: Khoáng Đại VI (tiếp tục)

– 9:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016

– 7:00 AM: Điểm tâm

– 8:00 AM: Khoáng Đại VII: Đúc kết – Thông qua Quyết Nghị và các Văn bản của Hội Nghị

– 10:00 AM: Chuẩn bị Lễ Bế Mạc, Hiệp Kỵ và Cầu Nguyện Thế Giới Hoà Bình

– 11:00 AM: Lễ Bế mạc, Hiệp Kỵ và Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hoà bình:

+ Chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo kỳ

+ Phút nhập từ bi quán

+ Giới thiệu thành phần tham dự

+ Diễn văn Bế Mạc

+ Tổng kết thành quả Hội Nghị

+ Tuyên đọc Quyết Nghị của Hội Nghị

+  Nghi thức lễ Hiệp kỵ và Lễ cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình qua hai truyền thống Nam, Bắc tông

+ Cảm tưởng của quan khách

+ Đạo từ của Chư Tôn đức Giáo phẩm

+ Cảm tạ

+ Chụp hình lưu niệm

– 12:00 PM: Thọ trai