Biên bản bầu chọn Ban tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

0
909

BIÊN BẢN BUỔI HỌP

Bầu Chọn Ban Tổ Chức Đại HộiThành Lập

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

Thời gian : Ngày 22 – 03 – 2015 lúc 2:00 giờ chiều.

Địa điểm: Chùa Điều Ngự, Trụ Sở Trung Ương của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Logo Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ
Logo Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

CHỨNG MINH

– Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

– Đại Đức Thích Đạt Tín, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Chấp Hành các Đoàn Cựu Huynh Trưởng: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân.

Chủ Toạ Đoàn

Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ, Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Tâm Trí Hoàng Văn Nuôi, Tham Vấn Đoàn CHT Pháp Vân.

Thư Ký Đoàn:

Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh, Đoàn CHT Vạn Hạnh.

Nhật Thoại Vân Doãn Tracy Trúc, Đoàn CHT Diệu Pháp.

Thuyết Trình Viên:

Quảng Tuệ Tống Phước Hiến, Đoàn CHT Vạn Hạnh.

II- NGHI THỨC THƯỜNG LỆ

1- Niệm Phật Cầu Gia Bị.

2- Nghi thức truyền thống GĐPT: Đồng ca bài Sen Trắng

III- NGHỊ TRÌNH PHIÊN HỌP

1- Thuyết Trình Viên trình bày lý do buổi họp: Nhằm mục đích bầu chọn Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

2- Thông qua chương trình buổi họp.

3- Bầu chọn Ban Tổ chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

– Phương thức bầu cử: biểu quyết bằng cách đưa tay.

– Ban Tổ Chức Đại Hội được đa số tín nhiệm như sau:

Trưởng Ban Tổ Chức: Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ, Đoàn CHT Vạn Hạnh.

Phó Ban Tổ Chức    : Nhật Từ Quang Trần Tất Phương, Đoàn CHT Diệu Pháp.

Thư Ký                      : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến, Đoàn CHT Vạn Hạnh.

Thủ Quỹ                    : Tâm Hòa Hoàng Thị Tánh, Đoàn CHT Pháp Vân.

Uỷ Viên Truyền Thông           : Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh.

Uỷ Viên Nghi Lễ                     : Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh

Uỷ Viên Thiết Trí                     : Phước Nguyên Phan Điệp.

Uỷ Viên Âm Thanh Ánh Sáng : Minh Đức Phan Kế Thiện.

Uỷ Viên Tiếp Tân                     : Tâm Liên Nguyễn Thị Anh Thư.

Uỷ Viên An Ninh Trật Tự       : Nhật Bảo Nguyễn Phúc.

Uỷ Viên Trai Soạn                   : Thoại Nhuận Lê Thị Chánh.

4- Lời tâm tình cuả Đại Đức Tổng Vụ Phó Thanh Niên.

5- Huấn Từ của Hoà Thượng Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

6- Cảm tạ của Chủ Toạ Đoàn: nguyện y giáo phụng hành huấn từ của Hoà Thượng Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

7- Đại diện 3 Đoàn cung tiễn Chư Tôn Đức hồi liêu.

8- Linh tinh: Chia sẻ tâm tư việc thành lập Liên Đoàn.

IV- BẾ MẠC

Buổi họp kết thúc lúc 4 :00 giờ chiều cùng ngày.

– Hồi hướng công đức.

– Bắt tay hát bài Giây Thân Ái để chia tay.

Thư Ký Đoàn                                                             Chủ Toạ Đoàn

Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh                                    Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ

Nhật Thoại Vân Doãn Tracy Trúc                               Tâm Trí Hoàng Văn Nuôi