Khóa ACKH và Hội Nghị Thường Niên Của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN PL. 2563 – DL. 2019 – Ngày Thứ Năm – Ngày 08 tháng 06, 2019

0
752

Trong hai ngày Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn, chư Tăng Ni An cư đều tham dự thời khóa tu tập bình thường, như tụng kinh, tọa thiền, quá đường v.v…. Tăng Ni tham dự hội nghị, lắng nghe những bài tham luận, tham gia thảo luận như dự một khóa huấn luyện phương pháp tổ chức, hành chánh sinh hoạt Tăng Đoàn.

Ngoài ra, trí tuệ sâu rộng và tầm nhìn xa rộng của những bài tham luận cũng giúp cho Tăng Ni có cái nhìn sâu xa và thực tế hơn trong việc hành Đạo và hoằng Pháp ở xã hội hiện nay.

Buổi quá đường trưa có sự viếng thăm vô cùng quý báu của Đại lão HT. Thích Chơn Thành – Phó Thượng Thủ Giáo Hội PGVN trên thế giới và HT. Thích Minh Mẫn – viện chủ chùa Bảo Quang.
Hôm nay là ngày cuối trong hai ngày Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn. Những bài tham luận có chủ đề liên quan đến Phật giáo và xã hội được đọc và thảo luận sôi nổi. Như: “Vai trò truyền thông trong hoằng Pháp”; “Trách nhiệm và bổn phận Hộ Pháp của Cư sĩ”; “Làm cách nào xây dựng Đạo tràng để hành Đạo hiệu quả ở Hoa Kỳ”; v.v…. Quý vị Cư sĩ Phật tử trong đài truyền hình IBC, Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Chùa Điều Ngự, Tổng Vụ Cư Sĩ, Tổng Vụ Hộ Pháp v.v… của Tăng Đoàn đã tích cực thuyết trình và thảo luận. Cả hội nghị ai cũng hoan hỷ và tán thán trước sự phát tâm, thành tựu, và đại nguyện của quý vị Phật tử.

Buổi chiều là phần đúc kết của Hội Nghị. Hòa Thượng Thích Viên Lý – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Tăng Đoàn đã đúc kết và lấy biểu quyết về những quyết nghị quan trọng của Tăng Đoàn. Toàn thể Đại Hội đều nhất trí thông qua những quyết nghị này. Trong đó, có lẽ đáng chú ý nhất là quyết nghị về định hướng giáo dục và hoằng Pháp của Tăng Đoàn. Tăng Đoàn quyết nghị đường hướng giáo dục Hoằng Pháp nhất quán và nhất trí của mình: Tôn trọng những truyền thống Phật giáo khác, nhưng khẳng định mình thuộc truyền thống Phật giáo Việt Nam, với những giá trị tư tưởng, hành trì đặc hữu thuộc Phật Giáo Đại Thừa Đông Á.

Cuối cùng, hội nghị được bế mạc đơn giản nhưng trang nghiêm với lời Đạo từ của Hòa thượng Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm và lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.
Buổi tối, đại chúng vẫn tiếp tục tu tập theo thời khóa tụng kinh tọa thiền.

(Hình ảnh và tin của Ban Truyền Thông TĐ GHPGVNTN Hải Ngoại)