Khai mạc Hội nghị Tăng Đoàn Hải Ngoại và Thư Chúc Mừng của Tăng Đoàn quốc nội

0
773

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/11/2016, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã chính thức cử hành Lễ khai mạc Hội nghị. Buổi lễ diễn ra tại chánh điện Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Quận Cam, California.

Hội Nghi của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Điều Ngự - 2016
Hội Nghi của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Điều Ngự – 2016

Trên hàng chứng minh có sự quang lâm của HT. Thích Chánh Lạc, Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức, HT. Thích Quảng Thanh, Chủ tịch Hội đồng điều hành GHPVNT Trên Thế Giới, HT. Thích Chơn Trí, Chánh thư ký Hội Đồng Chứng Minh, HT. Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, HT. Thích Viên Thành, Tổng vụ trưởng Nghi lễ, HT. Thích Tâm Vân,…

Hàng ghế đại biểu, chúng tôi thấy có sự hiện diện của chư tôn đức Tổng thư ký, các Tổng vụ trưởng trong Hội Đồng Điều Hành, hơn 100 Tăng Ni và khoảng 300 cử tri đoàn trực thuộc hơn 70 đơn vị tham dự Hội nghị.

Hơn 9 giờ sáng cùng ngày, Hội nghi vân tập tại Hội trường chùa Điều Ngự tham dự khoáng đại I: Báo cáo Phật sự và khoáng đại II: Hướng đi của Tăng Đoàn.

Trong không khí hòa hợp thanh tịnh, Hội nghị đã mở ra sinh lộ mới đầy hứa hẹn cho những sinh hoạt Phật giáo Việt Nam tại Hải Ngoại trong tương lai.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ kết thúc bằng một Lễ Cầu nguyện cho Thế giới hòa bình vào ngày 26/11/2016.

Dưới đây là toàn văn Thư Chúc Mừng Hội Nghị của Tăng Đoàn GHPGVNTN:

 

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,

Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2560

Số: 13/HĐĐH/VT/VT

THƯ CHÚC MỪNG

HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN

Kính gửi: Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, chùa Điều Ngự, Tiểu bang California, Hoa kỳ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư tôn đức,

Kính thưa Quý Thiện Nam, Tín nữ, Cư sĩ Phật tử,

Được tin Tăng Đoàn GHPGVNTNHN tổ chức Hội Nghị tại chùa Điều Ngự, Hoa Kỳ, từ ngày 23 đến ngày 26.11.2016, Tăng Đoàn GHPGVNTN trong nước rất vui mừng, cầu nguyện cho Hội Nghị được thành công viên mãn.

Kính thưa Quý liệt vị,

Qua nội dung bức Tâm Thư của Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành,Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, nguyện cống hiến tâm lực, hạnh lực và nguyện lực của Tăng Đoàn Hải Ngoại để làm gạch nối cho sự liên hợp, tương trợ, tương tác với các tổ chức Phật giáo khác để cùng tồn tại và phát triển trên căn bản bình đẳng, vô ngã và lục hòa. Đó là một ý nguyện, một động tác khởi đầu vô cùng quý báu và cần thiết cho sự đoàn kết nội bộ Phật giáo hiện nay.

Trải qua gần ba ngàn năm lịch sử đạo Phật, tuy chư Tăng, mỗi người, tùy theo căn cơ, hoàn cảnh, tu theo mỗi pháp môn, mỗi hạnh nguyện khác nhau, nhưng vẫn luôn sống trên tinh thần hòa hợp, thanh tịnh của Tăng già.

Ngày nay, thời mạt pháp, hoàn cảnh khó khăn hơn, việc hoằng dương chánh pháp cần có tổ chức theo hình thức thế gian để tương hợp với tình thế. Tuy cách thức hoằng pháp khác nhau, nhưng tựu trung vẫn cùng một mục đích phục vụ nhân loại, dân tộc, đạo pháp và chúng sanh.

Tinh thần dân chủ tây phương cũng là một điều để chúng ta chiêm nghiệm. Tuy có những ý tưởng, phương thức khác biệt, nhưng vẫn luôn tìm cách  đoàn kết để hợp tác.

Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay đang rẩt cần sự đoàn kết của chư Tăng để có tiếng nói chung, tác động mạnh mẽ đến công cuộc giải trừ quốc nạn và Pháp nạn tại quê nhà được thành công nhanh chóng.

Tăng Đoàn GHPGVNTN trong nước kính mong Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các tổ chức Phật giáo, các đoàn thể thiện hữu tri thức và Nam, Nữ tín đồ Phật tử các giới phát khởi đại bi tâm hòa hợp, thanh tịnh, tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám, cùng nhau đoàn kết để Phật giáo ngày càng phát triển làm lợi ích cho dân tộc, nhân loại và chúng sanh.

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Chư Tôn đức và Quý Thiện Tín Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TAT.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 14.11.2016.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo: Thích Viên Định