Hòa thượng Thích Thiện Hữu đổi ý trong quyết định từ nhiệm

0
891

Kính thưa quý độc giả trang nhà,

Lập trường của Ban biên tập chúng tôi là thể hiện trung thực diễn biến hiện tình GHPGVNTN trong cũng như ngoài nước.

Theo tin ban đầu thì Hòa thượng Thích Thiện Hữu đã tuyên bố: “Sống thì anh em cùng sống và chết thì ôm nhau mà chết”. Hòa thượng còn nói với chư tôn đức trong đơn từ chức là “quý thầy sao thì tôi vậy, nếu ai tự ý để tên tôi vào tổ chức mới như lần trước trong 14 người ký tên Thư thỉnh nguyện đức Tăng thống tại nhiệm, thì tôi sẽ phản bác. Tôi không thể nào làm việc chung với Hòa thượng Trí Lãng được” và Hòa thượng đã gởi lời đồng thuận trong đơn từ chức. Nhưng chúng tôi chẳng hiểu tại sao Hòa thượng lại thay đổi quyết định? Tuy nhiên, Hòa thượng hoàn toàn tự do trong quyết định của mình. Chúng tôi chỉ hy vọng Hòa thượng không nên trước sau bất nhất như vậy sẽ không tốt cho việc lãnh đạo Giáo Hội.

Ở đây, chúng tôi chỉ là người phản ánh thông tin sao cho chính xác. Nay trên mạng www.youtube.com chúng tôi thấy xuất hiện đoạn video ghi nhận lập trường không từ nhiệm trong VPIIVHĐ cũng như trong GHPGVNTNHN tại HK của Hòa thượng Thích Thiện Hữu, cho nên chúng tôi thành tâm sám hối cùng độc giả trang nhà. Và trong  “Đơn đồng loạt từ chức của chư tôn đức giáo phẩm GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ” xin các vị rút bỏ ra tên Hòa thượng Thích Thiện Hữu.

Hoa Kỳ, ngày 19/12/2013

Trân trọng

BBT Website GHPGVNTN