Diễn Văn Khai Mạc
Hội Nghị Thường Niên 2021
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
(của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành)

(Ngày 26 tháng 11 năm 2021)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Cư sỹ, Huynh trưởng, Cựu Huynh trưởng Phật tử,

Trước hết xin chân thành cảm ơn quý Ngài và chư liệt vị đã vì mạng mạch của chánh pháp, sự tồn vong của Tăng đoàn và những tiến bộ của xã hội; mặc dù giữa bối cảnh cả thế giới đang đối diện với nhiều thách thức to lớn, nhất là hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, bất

Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Thích Viên Lý

trắc bởi đại dịch Covid 19 nhưng bất chấp những trở ngại có thể gặp phải, quý Ngài đã bất từ bì quyện bi mẫn quang lâm chứng minh và tham dự Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Sự hiện diện của quý Ngài đã không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn biểu tỏ hạnh nguyện cứu khổ độ sanh thiêng liêng cao cả của lý tưởng Bồ tát đạo.

Hành tinh của chúng ta đang trực diện với hàng loạt các thử nghiệm và biến đổi nghiêm trọng, từ việc biến đổi khí hậu, cho đến biến thể Delta, từ việc nhân quyền bị tước đoạt cho đến hiện trạng bất công, thiếu bình đẳng ngày một gia tăng, từ các xung đột chính trị, khủng hoảng kinh tế, băng hoại đạo đức, cho đến những giá trị tâm linh và các vấn đề an sinh xã hội bị đảo lộn…

Sự vô thường biến hoại do đại dịch gây ra đã tác hưởng nặng nề và để lại những chỉ số hết sức tiêu cực có hàm lượng nguy cơ khá cao lên đời sống con người và xã hội. Là một Tăng Đoàn, chúng ta không chỉ cam kết đáp ứng nhu cầu của Tăng ni Phật tử. Chúng ta còn có trách nhiệm đối với việc chấm dứt những tệ nạn xã hội mà chúng ta đã phải đối mặt trong một thời gian dài.

Đứng trước những bất ổn và bất an của con người, là sứ giả Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, chúng ta cần có những đối sách thù ứng để giải quyết những nan đề của thời đại. Hiện nay, Tăng Đoàn của chúng ta dù đã đạt được nhiều thành tựu khích lệ từ nhiều nỗ lực khả kính, tuy nhiên vẫn còn nhiều Phật sự trọng đại cần phải hoàn tất.

Tăng Đoàn của chúng ta là một Tổ chức kế thừa lịch sử hơn 2600 năm kể từ ngày Tăng Đoàn đầu tiên được hình thành tại vườn Lộc Uyển trong thời Đức Phật còn trụ thế, cho đến nay, Tăng Đoàn được xem như một mô hình dân chủ tiêu biểu và lâu đời nhất trên thế giới. Sở dĩ có được những giá trị cao quý như thế là bởi vì Tăng Đoàn đã sinh hoạt trên nền tảng của từ bi, vị tha, vô ngã, đặc biệt là trên căn bản của bản thể thanh tịnh và hoà hợp.

Trong suốt gần 2 năm qua, dù đại dịch covid 19 vẫn đang tiếp tục đe doạ, nhưng trên nền tảng của đại bi tâm, Tăng Đoàn của chúng ta đã định tĩnh, thức giác, biến chướng duyên thành tăng thượng duyên, chủ động tích cực thực hiện những gì cần thực hiện trong khả năng có thể để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch của thế kỷ.

Chúng ta đã cố gắng hết sức để tích hợp những nguồn lực ít ỏi mà chúng ta có vì đó là trách nhiệm của chúng ta để góp phần mang lại phúc lợi lâu dài cho tha nhân, tuy nhiên, là Tăng Đoàn, chúng ta phải hiểu rằng vai trò của chúng ta không chỉ chăm sóc cho Tăng ni và Phật tử. Không. Chúng ta có những vai trò lớn hơn nhiều, những vai trò đó bao gồm cả giáo dục quần chúng, nâng cao khả tính giác ngộ của muôn loài và thúc đẩy thế giới nhân loại kiến tạo một nền hoà bình lâu dài và chân chính đồng thời bảo vệ môi sinh như cách thế bảo vệ hành tinh trong sứ mệnh “Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh”. Hiện nay dẫu cho trước mắt, có nhiều việc quan trọng cần phải thực hiện, nhưng trên mặt tổng thể có 5 Phật sự quan yếu mà Tăng Đoàn của chúng ta cần phải đặc biệt tập trung toàn bộ năng lực để chu toàn và chu toàn một cách viên mãn đó là:

1. Kiện toàn thành phần nhân sự; phân công, phân nhiệm hợp lý, hợp tình thích nghi, thù ứng với từng Phật sự và tình hình mới;
2. Mở khoá tập huấn cấp tốc để đào tạo nguồn nhân lực cấp Pháp Khí;
3. Trên nền tảng của 4 sự thật (Tứ diệu đế) chúng ta cần nhận diện một cách toàn diện sự thật về những bất toàn đặc biệt những Phật sự chưa thành toàn để phân tích, đánh giá tìm ra nguyên nhân, nhằm đề ra giải pháp thay thế và vạch rõ phương án cụ thể, khả thi để thực thi nhằm đạt đến cứu cánh tối hậu;
4. Thực hiện các chuyến Hoằng Pháp lưu động trong thời gian gần nhất tại những địa bàn trọng điểm để vừa lưu bố chánh pháp vừa vận động, kết hợp nguồn nhân lực tổng hợp nhằm đẩy mạnh công cuộc tuyên lưu chánh, pháp lợi lạc quần sanh;
5. Nỗ lực chu toàn các Nghị Quyết trong các Hội Nghị trước đây cũng như Hội Nghị Thường Niên 2021;

Bên cạnh 5 Phật sự quan yếu vừa nêu, trước mắt vẫn còn nhiều Phật sự trọng đại cần phải làm với tất cả quyết tâm và tầm nhìn Chánh tri kiến. Hướng đến tương lai, một tương lai đầy triển vọng và tươi sáng, chúng tôi dự phóng và đề xuất 89 Phật sự mà chúng tôi tin rằng sẽ không chỉ giải quyết những gì cho hôm nay và củng cố cho những ngày tương lai mà còn phát huy tiềm năng và dụng lực của Bồ đề tâm trong mục tiêu báo Phật ân đức, cứu khổ độ sanh.

Vì đạo pháp, dân tộc và nhân loại, chúng ta hãy hướng tới mục tiêu và tinh cần dấn thân để bảo đảm rằng Tăng Đoàn sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn trong những nỗ lực chung đối với các mục tiêu phát triển, hoà hợp, thăng tiến và cuối cùng là thành tựu viên mãn cứu cánh giác ngộ, giải thoát khổ đau.

Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý Đạo hữu,
Chương trình nghị sự của chúng ta năm nay dù không kéo dài như những năm trước đây, nhưng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Một ngày chúng ta đầu tư thì giờ và năng lực để kiểm điểm phần nhỏ hoặc phần lớn những Phật sự mà chúng ta đã đạt được trong thời gian có nhiều diễn biến và thách thức, đồng thời đề ra những kế sách cụ thể, khả thi trong giai kỳ mà trật tự thế giới đang có nhiều thay đổi!

Trước thảm hoạ lớn lao của thế giới nhân loại, với sự thanh tịnh, hoà hợp và tương kính, chúng ta sẽ biến những thách thức thành động lực thúc đẩy chúng ta hoàn thành mọi trọng nhiệm với tư cách là một Tăng Đoàn có đầy đủ Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả.)
Rất vui mừng được thông báo với quý Ngài là Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Thế Giới, đã được thành lập để nghiên cứu về các lĩnh vực Phật học, triết học, sử học, học thuật, mỹ thuật v.v…
Một cách khái lược:
Trong năm 2022, trên căn bản của khế cơ, khế thời và khế lý, chúng ta phải Phương tiện hoá tối đa công tác hoằng pháp; cải cách triệt để chương trình giáo dục đào tạo nhân tài; phát huy đúng mức những giá trị truyền thống văn hoá đặc thù của Phật Giáo; năng động hoá công tác từ thiện xã hội; đoàn ngũ hoá hàng ngũ Cư sĩ Phật tử; Phật hoá, hệ thống hoá và đa dạng hoá giới trẻ; Hiện đại hoá công tác truyền thông đại chúng; Việt hoá và canh tân hoá bộ môn Nghi lễ; Kiện toàn hoá hệ thống tổ chức; Pháp khí hoá công tác nhân sự; Ưu tiên hoá công tác Giáo dưỡng tác thành nguồn nhân lực Pháp khí vì nhân lực Pháp khí là nguồn lực tối ưu đóng vai trò lãnh đạo và vận hành guồng máy tổ chức.

Chúng tôi tin rằng Hội Nghị Thường Niên 2021 này sẽ tác động và tạo nên sự thay đổi cần thiết để Tăng Đoàn chúng ta ngày một tăng triển và thành tựu mọi ước vọng tốt đẹp.

Vì lợi ích chung, bằng tổng lực của năng lực, đạo lực và nguyện lực trong mục tiêu củng cố và phát triển Tăng Đoàn; với tất cả tin tưởng và hy vọng, chúng tôi tuyên bố khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Cúi xin Đức Phật từ bi gia bị Tăng Đoàn chúng ta luôn thanh tịnh, hoà hợp, tương kính.
Kính chúc quý Ngài và quý vị phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc.
Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát tác đại chứng minh.