Diễn Văn Bế Mạc
Hội Nghị Thường Niên 2021 – Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
(của Hoà Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành)Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm
Kính thưa quý Thiện hữu tri thức,
Hội Nghị Thương Niên 2021Trước hết, chúng con/tôi muốn đánh giá cao các diễn giả của những bài tham luận và các đề án Phật sự cũng như các ý kiến đóng góp và sự đồng thuận của tất cả quý đại biểu; đồng thời xin chân thành cảm ơn quý Ngài và chư liệt vị đã tinh cần hợp lực để tạo nên những thành quả giá trị cho Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
Mười lăm Phật sự trọng đại được đưa vào Nghị quyểt của Hội Nghị Thường Niên 2021 này sẽ không chỉ là những nhân tố vững chắc mà còn là một tiếp khích mãnh liệt và vô cùng hữu ích khi được ứng dụng vào cuộc sống thực tiển và chắc chắn sẽ mang lại nhiều triển vọng tươi sáng cho Tăng Đoàn của chúng ta trong tương lai.

Với cái nhìn tổng quan nhưng chân xác về các giải pháp cụ thể, khả thi cùng với sự phân tích, tổng hợp và đánh giá để tìm ra nguyên nhân của những vấn nạn và đề ra các phương án giải quyết sẽ đa dạng hóa, năng động hoá đồng thời nâng cấp cũng như thúc đẩy sự đổi mới phương thức hành hoạt của Tăng Đoàn một cách thù ứng, linh hoạt, có khả năng tác động tích cực đến các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục, văn hoá, xã hội, tuổi trẻ, nghi lễ, nhân sự v.v… đưa đến sự tăng triển đồng bộ cho các Tổng Vụ và tạo cơ hội thăng tiến tốt đẹp cho các thế hệ mai hậu.
Tuy nhiên, trước tình hình mới với nhiều thay đổi lớn đã cho thấy rằng, trong ngắn hạn, sự thích nghi nhất thời nhằm đáp ứng một số nhu cầu cấp bách có thể sẽ là một vấn đề đối với những Phật sự mang tính trung hạn và dài hạn do các biến thể Covid 19 tạo thành rào cản và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì thế Tăng Đoàn cần quan tâm giải quyết các chướng duyên trên các tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi nhiều khả năng sáng tạo, mang tính đột phá cao nhưng không bị biến chất, tục hoá hay tha hoá. Khế lý, khế cơ và thế thời trong mọi hoàn cảnh và quốc độ là thành tố chủ yếu để hoàn thành viên mãn sứ mệnh chuyển vận bánh xe chánh pháp vào thời đại hiện đại.
Trong suốt hai ngày, nhiều Phật sự đã được các thành viên của Tăng Đoàn tham luận và thảo luận đã đặc biệt nhấn mạnh đến những nghịch và thuận, thách đố và cơ hội, những tiềm năng lợi ích mà Tăng Đoàn đã, đang và sẽ khai dụng tại nhiều quốc gia có nền kinh tế đang phát triển cũng như các nước chậm phát triển.
Mặc dù Hội Nghị đã bước vào chương trình bế mạc, nhưng tác hưởng và thành quả của Hội Nghị vẫn không vì vậy mà kết thúc, bởi lẽ thời khắc này chỉ là bước khởi đầu cho một giai kỳ mới mà Tăng Đoàn của chúng ta cần phải thực hiện với tất cả năng lực và hạnh lực tổng hợp. Chúng tôi hy vọng rằng, dựa vào mối quan hệ linh sơn cốt nhục và trên nền tảng của lý tưởng Bồ tát đạo, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có thể một lần nữa, ngồi lại bên nhau đông đảo hơn, an lạc hơn để cùng nhau giải quyết các Phật sự chung và thành tựu viên mãn các mục tiêu chung của Tăng Đoàn.
Với tâm niệm “phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật” và bằng tất cả lòng tri ân, chúng tôi tuyên bố bế mạc Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
Kính chúc chư liệt vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát