Thư Cung Thỉnh Khóa Tu Mùa Thu năm 2019

0
848

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và Phật tử chụp hình lưu niệm
Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và Phật tử chụp hình lưu niệm

 Thư Cung Thỉnh

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính bạch chư Tôn đức Trưởng lão Giáo phẩm, chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại,
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, chư Trưởng lão Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Hằng năm, theo tinh thần Hoằng Pháp Lợi Sanh, Báo Phật Ân Đức, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại ngoài các Phật sự quan trọng như An Cư Kiết Hạ, Phật Đản Chung v.v…, còn tổ chức Khóa Tu Học Mùa Thu dành cho các hàng Phật tử tại gia.

Phật tử tại gia không những là những vị cư sĩ nương theo Tam Bảo Tu học, hộ trì Chánh Pháp, mà còn là những vị Bồ-tát đem Đạo vào Đời, thể hiện tinh thần Bi Trí Dũng của Phật giáo trong gia đình và xã hội qua đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, vị thế và sức mạnh hộ trì Chánh Pháp của hàng Phật tử tại gia vô cùng quan trọng trong vấn đề Hoằng Dương Chánh Pháp, nhất là tại Hải Ngoại hiện nay. Cho nên, Khóa Tu Học Mùa Thu do Tăng Đoàn tổ chức nhằm nuôi dưỡng Bồ-đề tâm, khuyến phát Bồ-tát hạnh của hàng Phật tử tại gia. Đây cũng là dịp để chư Tăng Ni và Phật tử cùng tu học với nhau trong niềm Pháp lạc: “Hạnh phúc thay chúng đồng tu!”

Năm nay, Khóa Tu Học Mùa Thu sẽ được Tăng Đoàn tổ chức hai ngày: Thứ Bảy ngày 19 tháng 10, 2019 và Chủ Nhật ngày 20 tháng 10, 2019, tại HỘi TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122.

Trước Phật sự quan trọng này, Ban Tổ Chức Khóa Tu chúng con thành tâm đảnh lễ, cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, từ bi hoan hỷ, dành chút thời giờ quý báu quang lâm chứng minh, hướng dẫn, cầu nguyện và hỗ trợ cho Phật sự quan trọng này của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn.

Sự quang lâm chứng minh, hướng dẫn và cầu nguyện của chư Tôn Đức là niềm hân hạnh lớn lao cho Ban Tổ Chức chúng con và cũng là phước báu to lớn cho các hàng Phật tử tại gia.

Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân. Kính chúc chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An, Chúng Sanh Dị Độ, Phật Sự Viên Thành.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát

Ban Tổ Chức

 

Trưởng Ban Tổ Chức

Tỳ-kheo Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

đảnh lễ cung thỉnh.