Văn phòng II VHĐ ra Thông Tư cứu trợ bão lụt miền Trung, Việt Nam

0
782

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

TẠI HOA KỲ
The Vietnamese American Unified Buddhist Congress

In The United States Of America

4472 Chestnut St., Westminster, CA, 92683. U.S.A.

Tel : (714) 890-9513 ; Email : chuadieungu@gmail.com

Phật lịch 2557

Số : 01/VPIIVHĐ/GHPGVNTNHN-HK/TT/CT

Bão Wutip
Bão Wutip

THÔNG TƯ
(V/v Cứu Trợ bão lụt niềm Trung, Việt Nam)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Kính thưa quý thiện hữu tri thức, quý Phật tử hảo tâm,

Bão số 11 (Nari), đã đổ bộ vào khu vực miền trung Việt Nam. Hồi 13 :00 PM ngày 15/10/2013, vị trí bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc ; 106,7 độ Kinh Đông, trên hướng đi Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức khoảng 62 – 74 km/giờ). Do ảnh hưởng của bão số 11, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió giật mạnh cấp 6-11, vùng gần tâm bão đi qua gió giật mạnh cấp 12-14.

Bão số 10 mới vừa đi qua, nhiều địa phương tại miền Trung chưa kịp khắc phục hậu quả thì giờ đây cơn bão số 11 lại ập tới khiến các tỉnh miền Trung Việt Nam rơi vào tổn thất nặng nề. Như quý vị biết, đại đa số người dân Việt Nam sống bằng nông nghiệp lạc hậu, lao động tay chân, kinh tế thu nhập thấp. Hằng ngày lo toan cơm áo sinh nhai thiếu trước hụt sau, giờ đây thiên tai lại ập xuống khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, dịch bịnh có nguy cơ bùng phát, cuộc sống người dân trở nên khốn khó vô cùng.

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ rất quan tâm lo lắng cho đời sống của người dân nghèo đang lâm cảnh thiên tai. Theo Thông Bạch Cứu Trợ của Hoà thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hoá Đạo thì sự thiệt hại nhân mạng và tài sản khá nặng nệ. Cám cảnh cơ hàn giữa màn trời chiếu đất và với nghĩa cử “lá lành đùm lá rách”, hơn lúc nào hết chúng ta nên thể hiện lòng từ bi và thực hành hạnh bố thí của người con Phật bằng hành động cứu tế thiết thực.

“Miếng khi đói bằng gói khi no”, đó là nghĩa cử cao đẹp mà tổ tiên chúng ta đã dạy. Do vậy, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi khẩn thiết mong mỏi chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử các giới, kẻ của người công, hãy cùng Giáo Hội vận động gây quỹ cứu trợ theo khả năng và hoàn cảnh cho phép.

Tất cả tịnh tài xin ghi rõ : ỦY LẠO THIÊN TAI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG, VIỆT NAM.

Gởi về địa chỉ :

Chùa Pháp Hoa, 147 N. King Road, San Jose, CA. 95116-1245 USA
Chùa An Lạc, 1647 E. San Fernando St., San Jose, CA. 95116 USA
Chùa Phổ Quang, 19 Bradford Pl., Marangaroo, WA, 6064, Australia
Tu viện Trúc Lâm, 11328-97 St., Edmonton, AB T5G 1X4, Canada
Chùa Khuông Việt, Blystadvn.2, 1479 Kurland – Norway

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo chứng minh gia hộ chư liệt quý vị vô lượng an lạc. Nam mô Công đức lâm Bồ tát Ma ha tát.

Trân trọng,
Westminster, CA ngày 17 tháng 10 năm 2013
Chủ tịch VPIIVHĐ/GHPGVNTNHN-HK
(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận :
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “để kính trình tường”.
– Hoà Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạc “để kính thẩm tường”.
– Quý cấp Giáo Hội tại hải ngoại “để tri hành”.
– Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế “để phổ biến”.
– Quý Cơ quan Truyền thông “để nhờ loan tải”.
– Lưu