TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 38/VPTT/HĐĐH/TB/CT

THÔNG BẠCH TẾT NHÂM DẦN

     Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa chư liệt vị,

Năm mới đã về nhưng thảm hoạ cũ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất trắc. Một lần nữa dấu ấn vô thường, khổ và vô ngã lại được khắc hoạ rõ nét. Tuy nhiên, chính những đổi thay nghiệt ngã của cuộc đời đã làm ta tỉnh thức. Mọi sự đổi thay theo thời gian nhưng niềm tin sắc son mà chúng ta dành cho Tam bảo, đất nước, gia đình và bằng hữu vẫn như như bất động.

Năm mới hãy biến hiểm nạn thành nhẫn lực tràn đầy sức sống. Năm mới hãy thắp lên những ước vọng lớn. Trước mắt chúng ta có nhiều mục tiêu cần thành đạt, những đề án lớn cần thực hiện, các trọng trách phải chu toàn; nhưng trước và trên hết, trong thời khắc Giao Thừa thiêng liêng này, xin mỗi chúng ta hãy an trú trong định tĩnh, thức giác vì thiếu định tĩnh, thức giác chúng ta sẽ không thể tiếp tục bước tới để hoàn thành  sứ mệnh cứu khổ độ sanh.

Năm mới Nhâm Dần đang mang lại những thắng duyên tuyệt vời cho tất cả mọi người.  Trên căn bản của từ bi và trí tuệ,  đây là lúc để chúng ta hướng đến sự toàn thiện với quyết tâm tái lập  hoà bình, tự do, dân chủ, thịnh vượng, an lạc cho quê hương và thế giới nhân loại.  Chính từ bi và trí tuệ sẽ giúp chúng ta thành tựu được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đang tìm kiếm. Từ bi và trí tuệ không chỉ là năng lực mà còn là động lực thúc đẩy chúng ta tăng triển lý tưởng Bồ Tát đạo. Đừng phó thác vận mệnh của mình nơi bất cứ đâu mà hãy vững tin vào chính mình. Chính mỗi chúng ta chứ không phải một ai khác vừa là tác nhân nhưng  đồng thời cũng vừa là người thừa tự những gì chúng ta tạo tác.

Năm mới hãy khuyến tấn mọi người tinh tấn hành trì Phật pháp nhằm mở ra một cánh cửa mới. Năm mới là cơ hội để trang bị cho mình những hành trang mới. Với Giới, Định, Tuệ chúng ta sẽ thành tựu viên mãn cứu cánh giải thoát giác ngộ, chấm dứt toàn bộ phiền não khổ đau.

Tất cả mọi người xứng đáng được hưởng một cuộc sống ý nghĩa và giá trị đích thực vì mỗi con người vốn có sẵn Phật tánh hằng minh bình đẳng.

Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và chư liệt vị một năm mới phước trí nhị nghiêm, Bồ đề tâm tăng trưởng.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Phật lịch 2565 – Westminster, ngày 21 tháng 01 năm 2022

                                                              TM Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý